• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yavan

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom – old-fashioned

inşaat

sıfat / adjective

tarım

yeme içme

YAVAN = (yavan nedir; yavan ne demek; yavan İngilizcesi) (sinema, televizyon) Sertliği az olan, karanlık bölümleriyle aydınlık bölümleri arasında kesin ayırım bulunmayan (görüntü).

YAVAN = (yavan nedir; yavan ne demek; yavan İngilizcesi) 1. Çirkin. 2. Tembel, beceriksiz, gevşek (kişi).

YAVAN = (yavan nedir; yavan ne demek; yavan İngilizcesi) 1. Tatsız (yiyecek için). 2. Tuzsuz. 3. Tatsız, anlamsız (konuşma için).

YAVAN = (yavan nedir; yavan ne demek; yavan İngilizcesi) 1. Yağı az: Yavan yemek. 2. Katıksız: «Birçok günler yavan ekmek bile bulamaz.» -F. R. Atay. 3. mec. Hoşa gitmeyen, tatsız: «Hayatları gerçekten yavan ve dayanılmaz bir sıkıntıyla sonuçlanır.» -H. E. Adıvar. 4. mec. Görgüsüz, bilgisiz.

YAVAN = (yavan nedir; yavan ne demek; yavan İngilizcesi) Sağılır hayvanı bulunmayan (aile için).

YAVAN = (yavan nedir; yavan ne demek; yavan İngilizcesi) Tatsız.

1: 0 ms