• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barbar

Türkçe - İngilizce

barbar = ilkel [eski terim - öz Türkçe]

BARBAR = (barbar nedir; barbar ne demek; barbar İngilizcesi) 1. Gürültücü, patırtıcı (kimse). 2. Palavracı. 3. Sert, haşin (kimse). 4. Atak: Barbar bir çocuk. 5. Yabancı. 6. Bir kimsenin aleyhinde bulunan, kötülük yapan. 7. Gelişigüzel, saygısızca konuşan.

BARBAR = (barbar nedir; barbar ne demek; barbar İngilizcesi) 1. Uygarlaşmamış (kavim, topluluk): «Barbar akınlarından beri bu yollarda gördüğüm en asil atlısın.» - Y. K. Beyatlı. 2. Kaba saba, ilkel: «Bu vaziyeti haber alan köylüler türlü barbar aletlerle şehir ahalisini korumak üzere kasabaya yürümüşlerdi.» - S. F. Abasıyanık. 3. mec. Kaba ve kırıcı.

BARBAR = (barbar nedir; barbar ne demek; barbar İngilizcesi) Greklerle Romalıların, kendi kültür çevreleri dışında kalan budunlar için kullandıkları terim.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms