• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yaban

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 5258

YABAN = (yaban nedir; yaban ne demek; yaban İngilizcesi) 1. Dışarı, uzak yer, gurbet. 2. Tarla, kır.

YABAN = (yaban nedir; yaban ne demek; yaban İngilizcesi) 1. Evine bağlı olmayan adam. 2. Yabancı. 3. Kaba, yabanıl.

YABAN = (yaban nedir; yaban ne demek; yaban İngilizcesi) 1. İnsan yaşamayan ıssız yer. 2. Issız yerde yaşayan veya yetişen canlı: Yaban keçisi. Yaban kedisi. Yaban sarımsağı. 3. sf. Issız: «Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler.» - F. R. Atay. 4. hlk. Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse: «Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı.» - F. R. Atay.

YABAN = (yaban nedir; yaban ne demek; yaban İngilizcesi) 1. Issız kır, ova, insandan hâlî yer. 2. Yabancı, yadırga. 3. Dışarı, başka memleket.

YABAN = (yaban nedir; yaban ne demek; yaban İngilizcesi) bk. av hayvanları (karada).

YABAN = (yaban nedir; yaban ne demek; yaban İngilizcesi) Dışarı, uzak yer.

YABAN = (yaban nedir; yaban ne demek; yaban İngilizcesi) İnsanla ya da insanın yaşadığı yerlere yakın yaşamıyan.

1: 0 ms