• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barbarian

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16554

ana kullanım

01. barbar 02. vahşi 03. uygarlaşmamış kimse 04. barbar kimse 05. kaba kimse 06. uygarlaşmamış 07. vahşi kimse 08. kaba 09. yaban

BARBARIAN = [ba: 'beıriın] noun
barbar, uygarlaşmamış kimse * eşanlamlı : brute, savage, boor
¤ adjective
barbar, medeniyetsiz, görgüsüz * eşanlamlı : primitive, uncivilized, barbaric, barbarous, savage, rude * karşıtanlamlı : cultivated, civilized

BARBARIAN = nasıl okunur, okunuşu /ba:'beıriIn/ isim

1: 0 ms