• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barbarian

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 16554

BARBARIAN = [ba: 'beıriın] noun
barbar, uygarlaşmamış kimse * eşanlamlı : brute, savage, boor
¤ adjective
barbar, medeniyetsiz, görgüsüz * eşanlamlı : primitive, uncivilized, barbaric, barbarous, savage, rude * karşıtanlamlı : cultivated, civilized

1: 0 ms