• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

desert

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3301

DESERT 1 = ['dezıt] noun
çöl * eşanlamlı : wilderness, wasteland
İngilizce örnek : Deserts have dry weather.
Türkçe çevirisi : Çöllerin kurak havası olur.
İngilizce örnek : It never rains in the Sahara desert.
Türkçe çevirisi : Sahra çölünde hiç yağmur yağmaz.

DESERT 2 = [di'zö: t] verb
1 terk etmek * eşanlamlı : abandon, leave, forsake, quit
İngilizce örnek : His friends deserted him when he went bankrupt.
Türkçe çevirisi : İflas edince arkadaşları onu terk etti.
2 firar etmek, kaçmak
İngilizce örnek : It is a serious offence to desert the army.
Türkçe çevirisi : Askerden kaçmak ciddi bir suçtur.

DESERT = (desert nedir; desert Türkçesi) Bitkilerin yaşamını destekleyecek kadar yağış ve buharlaşmanın olmadığı bölge. Üç tip çöl sayılabilir. Çok soğuk olan kar veya buzla kaplı kutupsal çöller, Gobi Çölü gibi orta enlemlerde, anakaraların iç kesimlerinde yer alan denizden uzak çöller ve ticaret rüzgârlarının neden olduğu, Sahra gibi çöller. Bu tip çöllerde yağış hemen hemen hiç olmadığı gibi gece ve gündüz arasında da oldukça fazla sıcaklık farkı vardır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms