• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

vardiya

Türkçe - İngilizce

VARDİYA = (vardiya nedir; vardiya ne demek; vardiya İngilizcesi) 1. Gemilerde tutulan nöbet, gemi nöbeti. 2. İşin veya işyerinin niteliği gereği günlük çalışma süresinin üzerinde çalışmak zorunluluğunda olan işyerlerinde işçilerin birbiri ardına postalar halinde çalıştırılması.

VARDİYA = (vardiya nedir; vardiya ne demek; vardiya İngilizcesi) 1. Posta: «Fabrikaların akşam vardiyaları dağıldıktan sonra işçiler fabrika kapılarında tek sıra oldular.» - L. Tekin. 2. den. Gemilerde beklenen nöbet. 3. den. Gemide nöbet yeri.

vardiya = şift [öz Türkçe - eski terim]

VARDİYA = 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda yer alan çalışma süresine uygun olarak yirmi dört saat içerisinde çalışmanın yapıldığı zaman dilimi.

1: 0 ms