• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

spell

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6767

SPELL = [spel] verb
spelt [spelt] harf harf söylemek
İngilizce örnek : Spell your name.
Türkçe çevirisi : Adının harflerini söyle.
İngilizce örnek : How do you spell the applicant's name?
Türkçe çevirisi : Adayın adı nasıl yazılıyor?
2 anlamına gelmek, mal olmak
İngilizce örnek : That decision spelled disaster for us.
Türkçe çevirisi : O karar bizim için felaket anlamına geliyordu.
¤ noun
1 sihir, büyü * eşanlamlı : charm, incantation, enchantment, bewitchment, magic
2 nöbet * eşanlamlı : turn
3 süre, dönem * eşanlamlı : period, time, term
İngilizce örnek : Some crops were affected by this year's dry spell.
Türkçe çevirisi : Bazı mahsuller bu yılki kurak dönemden etkilendi.

SPELL = (spell nedir; spell Türkçesi) Normalinde değişken havanın hüküm sürdüğü bir yerde hemen hemen değişmeyen, sabit özellikler taşıyan hava kütlesinin belli bir dönem kalması, etkili olması. Tropik ve kutup bölgelerde hüküm süren havalar dönem olarak tanımlanamaz çünkü o hava her zaman oradadır. Geçiş bölgesi ve ılıman kuşakta belli bir süre yaşanan sıcak, yağmurlu, rüzgârlı ve soğuk gibi hava koşulları için dönem kavramı kullanılır.

1: 0 ms