• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uygunluk

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

biyokimya

sıfat / adjective

UYGUNLUK = (uygunluk nedir; uygunluk ne demek; uygunluk İngilizcesi) 1. Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet. 2. Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı, agreman. 3. db. Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi. 4. mat. Eşitlik.

UYGUNLUK = (uygunluk nedir; uygunluk ne demek; uygunluk İngilizcesi) Anlatımın konuya uygun olması.

UYGUNLUK = (uygunluk nedir; uygunluk ne demek; uygunluk İngilizcesi) Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi; Öğrenciler ödevlerini yapmışlar; Çocuklar oyuncaklarını paylaşamadılar; Kuşlar uçuyorlar (veya uçuşuyorlar) vb.

UYGUNLUK = (uygunluk nedir; uygunluk ne demek; uygunluk İngilizcesi) Testten elde edilen puanlar ile ölçüte ilişkin puanlar arasındaki bağlılaşma katsayısı.

UYGUNLUK = (uygunluk nedir; uygunluk ne demek; uygunluk İngilizcesi) Türkçede cümle içinde özneyle yüklemin şahıs ve sayı bakımından birbirine uyması: Şükriye, gerçekleşeceğini kimsenin söyleyemeyeceği bir ümide mahkum edilmiş bulunuyordu (T. Buğra, Yalnızlar, s. 119). Siz doğru dürüst konuşmasını bilmez misiniz hiç? (T. Buğra, göst.e. s. 216). Kolcular bildikleri hâlde yolunu beklemek şöyle dursun, rasgeldikleri yerde hatırını alırlar, gönlünü hoş ederlerdi (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Küs Ömer, s. 73) vb.

UYGUNLUK = (uygunluk nedir; uygunluk ne demek; uygunluk İngilizcesi) Yaygın bir görüşü benimseme, bir durum ve koşula tüm uyarlanma.

uygunluk = agreman [öz Türkçe - eski terim]

uygunluk = availibilite [öz Türkçe - eski terim]

uygunluk = itilaf [öz Türkçe - eski terim]

uygunluk = konformasyon [öz Türkçe - eski terim]

uygunluk = muvafakat [öz Türkçe - eski terim]

uygunluk = tenâsüb [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms