• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

agreement

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 992

AGREEMENT = [ı'gri: mınt] noun
1 anlaşma, uyuşma * eşanlamlı : accord, harmony, settlement * karşıtanlamlı : disagreement, discord
İngilizce örnek : They are never in agreement about anything.
Türkçe çevirisi : Hiçbir konuda uzlaşma içinde değiller.
İngilizce örnek : I am in agreement with you on that matter.
Türkçe çevirisi : Bu konuda seninle hemfikirim.
2 sözleşme; ittifak * eşanlamlı : pact, treaty, contract
İngilizce örnek : The two companies signed an agreement yesterday.
Türkçe çevirisi : İki şirket dün bir sözleşme imzaladı.
İngilizce örnek : Under the terms of the agreement, the goods were supposed to be delivered yesterday.
Türkçe çevirisi : Sözleşmenin koşullarına göre malların dün teslim edilmesi gerekirdi.

AGREEMENT = (agreement nedir; agreement Türkçesi) Genellikle ekonomik, kültürel bilimsel ve teknik işbirliği konularında iki devlet arasında imzalanan (ve her zaman tasdike tabi olma şartı aranmayabilen) uluslararası anlaşma. Bu tür anlaşmalar genelde ikili (bilateral) veya sınırlı olarak ikiden fazla (multilateral) olarak düzenlenebilir.

ilgili sözler / related words

ballistic missile launch notification agreement bareboat charter agreement bargaining agreement cable host interface licensing agreement canada-united states trade agreement canon of agreement cartagena agreement cartel agreement cash letter agreement ceasefire agreement central bank balance sheet in framework of stand-by agreement central european free trade agreement charter agreement civil affairs agreement clearing agreement clinical study agreement closer economic relationship agreement closing agreement co-production agreement coefficient of agreement collaboration agreement between drug regulatory authorities in european union associated countries collective agreement collective bargaining agreement collective labor agreement collective labour agreement collective wage agreement collective work agreement come to a solemn agreement come to agreement come to an agreement coming to an agreement commercial agreement commodity agreement compensation agreement concession agreement conclude a marriage agreement conclude an agreement conclusion of an agreement concord agreement concorde agreement conditional agreement conditional sale agreement confidentiality agreement construction agreement in return for land share consulting agreement contingent share agreement contract agreement contract packing agreement contractual agreement contribution agreement convention and agreement cooperation framework agreement cost plus fee agreement cost-plus fee agreement cotonou agreement covenant about an agreement credit agreement credit facility agreement cultural agreement customer agreement portfolio customs agreement customs union agreement customstariff trade agreement dangerous military activities agreement davos agreement decision or agreement defense and economic cooperation agreement deferred payment agreement deferred-payment agreement denktaş-kyprianu agreement denktaş-makarios agreement denouncement of an agreement denunciation of an agreement department for agreement department of trade in services agreement destruction agreement direct agreement direct grant agreement discharge by agreement dissolution of an agreement distributor agreement double agreement verb double taxation agreement double zero agreement draft agreement draw up an agreement ec-turkey association agreement economic agreement economic partnership agreement eec-turkey association agreement effective date of an agreement emission reduction purchase agreement employment or severance agreement end user license agreement end user license agreement enhanced relationship agreement enter into an agreement entire agreement escrow agreement europe agreement european agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterways european agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road european agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport european agreement on the work of personal of vehicles engaged in international road haulage european coal and steel community agreement european human rights agreement european monetary agreement exchange clearing agreement exclusive agency agreement exclusive agreement exclusive distribution agreement exclusive purchasing agreement exclusive sales agreement execute an agreement execution delivery performance enforcement notarization or other certification or presentation of this agreement execution of the agreement executive agreement executive trade agreement executory agreement expiry date of the agreement expound on the agreement express agreement extension agreement facility agreement facility management agreement fail to reach an agreement fee plus expenses agreement fiduciary agreement financial cooperation agreement financing agreement fixed-price agreement flaws of contractual agreement force majeure agreement forward rate agreement forward-rate agreement frame agreement framework agreement framework agreement on the rules for cooperation concerning eu financial assistance to turkey and the implementation of assistance under the ipa franchising agreement free movement agreement free trade agreement free trade agreement of the americas freight agreement friendship agreement between turkey and greece full agreement funding agreement garment purchase agreement general agreement general agreement of tariffs and trade general agreement on tariff and trade general agreement on tariffs and trade general agreement on tariffs and trade general agreement on tariffs and trade (gatt) general agreement on tariffs and trade gatt general agreement on tariffs and trade-gatt general agreement on tarriffs and trade organization general agreement on trade and tariffs general agreement on trade in services general agreement to borrow general loan agreement geneva agreement gentleman's agreement gentlemen's agreement georgetown agreement grammatical agreement grant agreement guarantee agreement gümrük ve ticaret genel anlaşması (general agreement on tariffs and trade) have decided to conclude this agreement hire purchase agreement hire-purchase agreement hold harmless agreement host country agreement hot line agreement human rights agreement of europe imf stand-by agreement imperfectly reciprocal agreement implementation agreement implementing agreement implied agreement in agreement in agreement with in substantial agreement in the scope of the agreement indemnity agreement industry-wide agreement inspection interchange agreement insurance agreement integration agreement integration of the social policy agreement inter-american coffee agreement inter-enterprise agreement inter-rater agreement interbus agreement interest prescribed by agreement interfactor agreement intergovernmental agreement interim agreement interior coordination and agreement committee international agreement international commodity agreement international coproduction agreement international fuel tax agreement international multilateral agreement international social security agreement international sugar agreement international tax agreement international wheat agreement interpretation of agreement interregional framework agreement on trade investigator agreement investment agency agreement jamaica agreement jaunde agreement jeddah agreement joint agreement joint bus military agreement joint method of agreement and difference joint military air transportation agreement joint military passenger agreement key agreement knock-out agreement kyprianu-denktaş agreement labor agreement labor surveillance agreement labour agreement labour surveillance agreement lack of agreement lansing-ishii agreement lease agreement leasing agreement letter of agreement letter of credit agreement licence agreement license agreement licensing agreement loan agreement local agreement lodging agreement long term agreement long-pending agreement long-term agreement louvre agreement maastricht agreement maintenance agreement maintenance of agreement make an agreement make an agreement with map exchange agreement margin agreement market sharing agreement marketing agreement marriage agreement master agreement master average demurrage agreement master average weight agreement measurement of agreement memorandum of agreement method of agreement military grant agreement military training cooperation agreement mixed agreement model facility agreement modification agreement monetary agreement montreux agreement on the regime of the straits mortgage agreement multi- fibre agreement multiannual financing agreement multifiber agreement multifibre agreement multilateral agreement multilateral agreement on investment multilateral agreement signatory multilateral environmental agreement multilateral social security agreement multilateral trade agreement multiliteral investment agreement mutual agreement mutual agreement of arbitration mutual agreement of athens mutual agreement procedure mutual recognition agreement mutual support agreement nato standardization agreement nato standardization agreement (stanag) negotiation of an agreement netting agreement neutrality agreement no-strike agreement non-aggression agreement nonaggression agreement noncompete agreement nondisclosure agreement north america free trade agreement north america free trade agreement (nafta) north american free trade agreement north american free trade agreement (nafta) north american freee trade agreement north amrerican free trade agreement not in agreement with not to reach an agreement in bargaining notification of inter-enterprise agreement nullification of agreement number agreement obligatory agreement occupancy agreement offset agreement on-balance sheet netting agreement open repurchase agreement operational agreement operational balancing agreement operational level agreement oral agreement oslo agreement ottoman-german alliance agreement overnight repurchase agreement parol agreement parole agreement participation agreement parties to the agreement partnership agreement patent agreement pay agreement payment agreement payments agreement percentage agreement percentages agreement performance agreement person agreement marker pest control service agreement plea agreement pledge agreement pool agreement pooling agreement preferencial trade agreement preferential agreement preferential trade agreement preferential trading agreement preliminary agreement preliminary contractual agreement prenuptial agreement price agreement price fixing agreement price-fixing agreement principal agreement private agreement production sharing agreement productivity agreement profit sharing agreement profit-sharing agreement progress of stand-by agreement project agreement proposed agreement proprietary data agreement protocol to an agreement provisional agreement provisional protocols of ankara agreement public service concession agreement publishing agreement purchase agreement purchasing service agreement purpose of the agreement put the agreement into force put the agreement into operation quadripartite agreement quadripartite agreement about west berlin quota agreement rate agreement ratification of an agreement reach an agreement reach an agreement (with somebody) reach on agreement readmission agreement receipt and release agreement reciprocal agreement reciprocal trade agreement reciprocity agreement release agreement renegotiation agreement renewal of an agreement renouncement of an agreement rental agreement repurchase agreement repurchasing agreement rescission of an agreement reservation of ownership agreement restraint agreement revenue-sharing agreement reverse repurchase agreement revision of an agreement rights agreement risk participation agreement roaming agreement saarbrück agreement safeguards agreement saint jean de maurienne agreement sale agreement sales agreement sales and purchase agreement salvage agreement schengen agreement schengen agreement and convention schengen agreement convention schengen implementation agreement secret agreement section of international agreement based goods and service procurement sectoral agreement security cooperation agreement self-employed person under the eea trade association agreement sell and report agreement service agreement service level agreement service purchase agreement share pledge agreement share purchase agreement share tenancy agreement share transfer agreement shared governance agreement ship non-bulk oil membership agreement and confirmation of arrangement sign an agreement signatory to an agreement signature of an agreement single continuing agreement skeleton agreement skeleton wage agreement skeleton wage-rate agreement smithsonian agreement social agreement social policy agreement social security agreement software license agreement solemn agreement spa agreement speak in agreement special agreement specialisation agreement stand-by agreement standard agreement standard catering handling agreement standard ground handling agreement standardization agreement standby agreement standstill agreement status of forces agreement stockholm agreement subcontracting agreement subject to the terms and conditions of this agreement subsidiary agreement supplemental agreement supplementary agreement surety agreement swap agreement sweetheart agreement tacit agreement tacit arms control agreement taief agreement take a position of agreement take-over agreement takeover agreement tarifeler ve ticaret genel anlaşması (general agreement on tariffs and trade) tariff agreement tashkent agreement technical agreement technical assistance agreement technology transfer agreement ten-point agreement tenancy agreement tense and modal agreement termination of agreement termination of an agreement terms of agreement terms of an agreement texts governing the agreement the mutual agreement of ankara the straits agreement the text of the agreement is attached to this regulation this agreement witnesseth threshold agreement trade agreement trade and payments agreement trade related aspects of intellectual property rights agreement trade related investment measures agreement trade union agreement trading agreement trading partnership agreement training agreement transitional agreement transnational agreement triangular agreement tripartite agreement tripartite agreement on trust agreement turkey-european economic community interim agreement turkish citizens under the association agreement twinning grant agreement tying agreement umbrella agreement under the agreement under this agreement

1: 0 ms