• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

line

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 274

ana kullanım 1

01. satır 02. çizgi 03. hat 04. dizi 05. sıra 06. saf 07. kuyruk 08. ip 09. sicim 10. olta ipi 11. telefon hattı 12. demiryolu hattı 13. yol 14. 15. meslek 16. desen 17. şekil 18. dize 19. mısra 20. aynı çeşit mal 21. cephe 22. cilt kırışığı 23. çizi 24. çizik 25. etkinlik alanı 26. göbek 27. hiza 28. ima 29. istikamet 30. iş kolu 31. işaret 32. kabataslak 33. kroki 34. kuşak 35. malumat 36. misina 37. mutabakat 38. nesep 39. nesil 40. parti 41. saf düzeni 42. savunma hattı 43. sefer 44. seri 45. sınır çizgisi 46. siper 47. soy 48. sülale 49. tabur 50. tahril 51. taşıma şirketi 52. tavır 53. usul 54. uygunluk 55. yüzün ana hatları 56. ağız 57. biçim 58. bilgi 59. cızık 60. çalışma sahası 61. çeşit 62. demiryolu 63. düzdizim 64. ekvator 65. haber 66. halat 67. hareket hattı 68. hudut 69. ihtisas 70. ipucu 71. kablo 72. kandırmaca söz 73. kırışık 74. kısa mektup 75. köğük 76. nakliye şirketi 77. nevi 78. olta 79. palavra 80. perese 81. plan 82. silsile 83. sınır 84. soy sop 85. tel 86. tutum 87. tür 88. vadi 89. yön 90. yöntem

ana kullanım 2

01. astarlamak 02. çizgi çizmek 03. sıra oluşturmak 04. dizmek 05. ana hatlarıyla çizmek 06. astar kaplamak 07. astar koymak 08. çizgi çekmek 09. çizgilemek 10. çizgiyle işaretlemek 11. içine astar koymak 12. içini kaplamak 13. iki yanında sıralanmak 14. kaplamak 15. taslak çizmek 16. boyunca dizilmek 17. çizgiler çizmek 18. çizgilerle kaplamak 19. çizmek 20. dizi oluşturmak 21. doldurmak 22. kırıştırmak 23. sıraya koymak

askeri

01. muharip sınıflar 02. overlap 03. savunma hattı

balıkbilim

01. misina

baskı

01. çizgiyi tutmak

bilişim

01. metin satırı 02. devre 03. geçek 04. ton

biyokimya

01. doğru

biyoloji

01. sürütme oltaları

denizcilik

01. halat

edebiyat

01. düzdizgi

geometri

01. sınırsız doğru

haritacılık

01. doğru 02. kenar

havacılık

01. ayar çizgisi 02. muharip sınıf

hekimlik

01. basamak

iletişim

01. tel

inşaat

01. eksen 02. giydirmek 03. kablo

iş dünyası

01. ürün çizgisi 02. not 03. pusula

kentbilim

01. binaların hiza hattı 02. düzdizim çizgisi

madencilik

01. damar istikameti 02. kamalamak 03. tahkim etmek

matematik

01. doğru

mimarlık

01. geçerge 02. güzergâh 03. sıralanma 04. sıvamak

mühendislik

01. montaj hattı

oto

01. dönemece giriş-çıkış çizgisi

sigorta

01. dilim 02. plen

tarım

01. astar 02. kaplama 03. ölçme ipi

teknik

01. boru 02. çırpı 03. filasa 04. kanal 05. eksen 06. enerji hattı 07. binaların hiza hattı 08. çizgi 09. devre 10. hat 11. satır 12. üretim bandı

tekstil

01. astar dikmek

tiyatro

01. askı halatı 02. rol

turizm

01. dizilmek 02. ekvator çizgisi 03. rol 04. tel

1: 0 ms