• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sting

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15296

bitkibilim

hayvanbilim

STING = [sting] verb
stung [stang]
1 (arı, vb) sokmak * eşanlamlı : prick, bite, tingle
İngilizce örnek : When he put his hand in the hole he was stung by bees.
Türkçe çevirisi : Elini deliğe sokunca arılar tarafından sokuldu (arılar onu soktu).
İngilizce örnek : As soon as the boy touched the bee, it stung him.
Türkçe çevirisi : Oğlan arıya dokunur dokunmaz arı onu soktu.
2 acıtmak, sızlatmak * eşanlamlı : burn, smart, pain, hurt, injure
¤ noun
1 sokma, ısırma
2 (arı, akrep, vb) iğne
3 ısırgan tüyü

1: 0 ms