• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

relative

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1043

adjective / sıfat 3

adjective / sıfat 4

RELATIVE = ['relıtiv] noun
akraba * eşanlamlı : kin, relation, kinsman
İngilizce örnek : My close relatives all live in the same city.
Türkçe çevirisi : Yakın akrabalarımın hepsi şehirde yaşar.
İngilizce örnek : This person is distant relative of mine.
Türkçe çevirisi : Bu kişi benim uzak akrabam olur.
İngilizce örnek : We're making a return visit to our relatives tomorrow.
Türkçe çevirisi : Yarın akrabalarımıza iadei ziyaret yapıyoruz.
¤ adjective
1 nispi, göreli * eşanlamlı : comparative, proportionate, respective, comparable
İngilizce örnek : Your success is relative to the effort you make.
Türkçe çevirisi : Başarın, gösterdiğin çabayla orantılıdır.
2 ilişkin * eşanlamlı : connected, related, allied, dependent
* relative clause = sıfat yantümcesi
* relative pronoun = dilb. ilgi adılı

1: 0 ms