• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ilgili

Türkçe - İngilizce

bilişim

sıfat / adjective

tamlama / collocation

ilgili = ait [öz Türkçe - eski terim]

ilgili = alakadar [öz Türkçe - eski terim]

ilgili = alakalı [öz Türkçe - eski terim]

ilgili = müteallik [öz Türkçe - eski terim]

İLGİLİ = (ilgili nedir; ilgili ne demek; ilgili İngilizcesi) alakadar.

İLGİLİ = (ilgili nedir; ilgili ne demek; ilgili İngilizcesi) İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: «Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi.» -N. Cumalı.

ilgili = alâkabahş [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili = alâkadar [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili = müteallik [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms