• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

number

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 143

NUMBER = ['nambı] noun
1 sayı, rakam * eşanlamlı : figure, numeral, digit
İngilizce örnek : The number of visitors to the museum has now increased.
Türkçe çevirisi : Müzeyi ziyaret eden ziyaretçi sayısı şimdi arttı.
İngilizce örnek : We expect a rise in the number of tourists visiting Istanbul.
Türkçe çevirisi : İstanbul’u ziyaret eden turistlerin sayısında artış bekliyoruz.
2 numara
İngilizce örnek : What is your telephone number?
Türkçe çevirisi : Telefon numaran kaç?
İngilizce örnek : Will you please write down the invoice number?
Türkçe çevirisi : Lütfen fatura numarasını not eder misin (yazar mısın)?
İngilizce örnek : The number 202 bus goes to Taksim Square.
Türkçe çevirisi : 202 numaralı otobüs Taksim Meydanı’na gider.
3 miktar * eşanlamlı : total, sum, quantity, amount
¤ verb
1 sayısı … olmakk
İngilizce örnek : The spectators in the stadium numbered at least thirty thousand.
Türkçe çevirisi : Statdaki izleyicilerin sayısı en azından otuz bin.
2 numaralamak * eşanlamlı : enumerate
İngilizce örnek : The houses are not clearly numbered, so it is very difficult to find an address.
Türkçe çevirisi : Evler belirgin bir şekilde (iyi) numaralanmamış, bu yüzden adres bulmak çok zor.
* a number of = birkaç
İngilizce örnek : I received a number of emails from my readers.
Türkçe çevirisi : Okuyucularımdan birçok e-posta aldım.
* numbers of = çok, çok sayıda

NUMBER = nasıl okunur, okunuşu /'nambI/ isim

1: 0 ms