• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

numara

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 632

isim / noun

isim / noun – aviation

isim / noun – informal

isim / noun – theatre

kısaltma

NUMARA = (numara nedir; numara ne demek; numara İngilizcesi) 1. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam: «Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım.» - N. Eray. 2. Ölçü: Ayakkabısının numarasını gizliyor. 3. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. 4. Öğrenciye verilen not: «Ben ki coğrafya derslerinde daima tam numara almış bir zabitim.» - R. N. Güntekin. 5. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. 6. mec. Eğlendirici oyunlardan her biri: «Bu numaralar da olmasa yazlık bahçelerin tadı olmayacak.» - B. Felek. 7. argo Hile, düzen, dalavere, yalan: «İlkin bütün bunların bir emperyalizm numarası olduğunu söyleyerek kesin bir karşı tavır koydu.» - M. Mungan.

NUMARA = (numara nedir; numara ne demek; numara İngilizcesi) bk. sayı.

numara = oyun [eski terim - öz Türkçe]

numara = sayı [eski terim - öz Türkçe]

numara = sayıt [eski terim - öz Türkçe]

numara = sırasayı [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms