• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

manipulate

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12290

MANIPULATE = [mı'nipyuleyt] verb
beceriyle kullanmak, ustalıkla yönetmek, manipüle etmek * eşanlamlı : handle, use, operate; manage, control, direct
İngilizce örnek : He can manipulate situations to his own advantage.
Türkçe çevirisi : Durumları kendi çıkarına idare edebilir.

1: 0 ms