• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kopma

Türkçe - İngilizce

demiryolu

iş dünyası

KOPMA = (kopma nedir; kopma ne demek; kopma İngilizcesi) İlaç molekülünden bir grubun koparılması veya ilacın kendini oluşturan daha küçük iki gruba ayrılması biçiminde oluşan biyotranformasyon.

KOPMA = (kopma nedir; kopma ne demek; kopma İngilizcesi) Ağır çekinlerin uzayarak ikiye, kimi kez de birkaç parçaya ayrılmaları olayı.

KOPMA = (kopma nedir; kopma ne demek; kopma İngilizcesi) Bir metalin, dayancını aşan gerilimler altında parçalara ayrılması olayı.

KOPMA = (kopma nedir; kopma ne demek; kopma İngilizcesi) Doğum yeri: Ali'nin kopması Konya'dır.

KOPMA = (kopma nedir; kopma ne demek; kopma İngilizcesi) Kimi yapıların basınç ya da zorlama ile çökmesi ya da kuvvet etkisiyle kırılması.

KOPMA = (kopma nedir; kopma ne demek; kopma İngilizcesi) Kopmak işi.

KOPMA = (kopma nedir; kopma ne demek; kopma İngilizcesi) Sinema Filmin herhangi bir nedenden dolayı ikiye bölünmesi.

kopma = ampütasyon [öz Türkçe - eski terim]

kopma = avulsiyon [öz Türkçe - eski terim]

kopma = avülsiyon [öz Türkçe - eski terim]

kopma = rüptür [öz Türkçe - eski terim]

kopma = sekestrasyon [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms