• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

split

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

split

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3594

dilbilim / linguistics

SPLIT = (split nedir; split Türkçesi) Fisur, yarık, yırtık, çatlak.

SPLIT = [split] verb
split [split]
1 yarmak, bölmek * eşanlamlı : cleave, cut, crack, rupture, split up, separate, divide, part, break * karşıtanlamlı : unite
İngilizce örnek : Last year an earthquake split one of the walls.
Türkçe çevirisi : Geçen yıl deprem duvarlardan birini yardı.
İngilizce örnek : The tree was split in two by lightning.
Türkçe çevirisi : Ağaç yıldırımla (ortadan) ikiye yarıldı.
İngilizce örnek : We split wood with an axe, not a saw.
Türkçe çevirisi : Odunu testere ile değil balta ile yararız.
2 yarılmak, bölünmek
¤ noun
1 yarık, çatlak * eşanlamlı : crack, fissure, rip, tear, rift, rupture, break, opening, separation, division
2 bölünme, ihtilaf, ayrılık * eşanlamlı : partition, schism, disunion * karşıtanlamlı : union
İngilizce örnek : There's a split between the two parties.
Türkçe çevirisi : İki parti arasında bir ayrılık var.
* split hairs = kılı kırk yarmak
* split up (with sb) = ayrılmak
İngilizce örnek : I don't know why they suddenly split up.
Türkçe çevirisi : Neden birdenbire ayrıldıklarını bilmiyorum.

SPLIT nasıl okunur, okunuşu /split/ eylem [past tense : split, past participle : split, -ing : splitting]

1: 0 ms