• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hide

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4474

bilişim

HIDE = [hayd] verb
hid [hid], hidden [hidın]
1 saklamak, gizlemek * eşanlamlı : conceal, cloak, shroud, cover, mask, veil, camouflage, secrete * karşıtanlamlı : reveal, show
İngilizce örnek : Why are you trying to hide the news from them?
Türkçe çevirisi : Neden haberi onlardan gizlemeye çalışıyorsun?
2 gizlenmek, saklanmak
İngilizce örnek : The cat hid under the table.
Türkçe çevirisi : Kedi masanın altına gizlendi.
İngilizce örnek : The girls hid behind the door.
Türkçe çevirisi : Kızlar kapının arkasına saklandı.
İngilizce örnek : He couldn't hide his amazement at hearing the news.
Türkçe çevirisi : Haberi duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.
İngilizce örnek : The criminal is thought to be in hiding in this small town.
Türkçe çevirisi : Suçlunun bu küçük kasada saklandığı sanılıyor.
¤ noun
deri, post * eşanlamlı : skin, pelt, leather
İngilizce örnek : Her handbag is made of buffalo hide.
Türkçe çevirisi : Onun el çantası bufalo derisinden yapılmıştır.

HIDE = hide nedir; hide ne demek; hide Türkçesi; hide nasıl okunur, okunuşu /hayd/ eylem [past tense : hid, past participle : hidden, -ing : hiding]

1: 0 ms