• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

saklanmak

Türkçe - İngilizce

SAKLANMAK = (saklanmak nedir; saklanmak ne demek; saklanmak İngilizcesi) 1. Kendini saklamak, gizlenmek: «O âdeta kaçıp saklanacak bir yer arıyormuş gibi sıkıntıdaydı.» -Y. K. Karaosmanoğlu. 2. (-den) Saklama işi yapılmak: «Şarap mahzende saklanır, aşkın kalbimde yıllanıyor.» -Şarkı. 3. Niteliğini yitirmemesi için korumak: «Kadife gibi ince ve yumuşak olan bu arakiyeler de çok iyi saklanmıştır.» -A. H. Çelebi.

SAKLANMAK = (saklanmak nedir; saklanmak ne demek; saklanmak İngilizcesi) 1. Korunmak, muhafaza olunmak. 2. Riayet edilmek, gözetilmek.

saklanmak = muhafaza olunmak [Türkçe - Osmanlıca]

saklanmak = nihan olmak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms