• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hayret

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2987

interjection / ünlem

hayret = şaşkı [eski terim - öz Türkçe]

HAYRET = (hayret nedir; hayret ne demek; hayret İngilizcesi) 1. Beklenmedik, garip bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık, şaşırma: «Konducu kadınların hayret içinde bakıştıklarını görüp zamanı unuttu.» - L. Tekin. 2. ünl. Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz: «Hayret! Bu tür yakıştırmalardan tüylerimin diken diken olduğunu sanırdım.» - Ağaoğlu.

HAYRET = (hayret nedir; hayret ne demek; hayret İngilizcesi) Şurup satanların yaptıkları karlı su.

hayret = şaşkınlık [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms