• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wonder

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2318

havacılık

mimarlık

WONDER = ['wandı] noun
1 şaşkınlık, merak, hayret * eşanlamlı : amazement, astonishment, surprise, bewilderment, curiosity
İngilizce örnek : It's a wonder he is still alive.
Türkçe çevirisi : Hâlâ hayatta olması hayret vericidir.
2 harika * eşanlamlı : marvel, miracle
İngilizce örnek : This computer is a wonder of modern technology.
Türkçe çevirisi : Bu bilgisayar bir modern teknoloji harikasıdır.
İngilizce örnek : He thinks that new course of treatment will do wonders for him.
Türkçe çevirisi : Yeni tedavi kürünün kendisinde harikalar yaratacağını düşünüyor.
¤ adjective
harika * eşanlamlı : marvellous
¤ verb
1 hayret etmek, şaşmak
İngilizce örnek : Everyone wondered at his memory.
Türkçe çevirisi : Herkes onun hafızasına hayret etti.
2 merak etmek
İngilizce örnek : She wondered what the noise was.
Türkçe çevirisi : Gürültünün ne olduğunu merak etti.
İngilizce örnek : He wondered if we would be home in time for dinner.
Türkçe çevirisi : Akşam yemeği için vaktinde evde olup olamayacağımızı merak etti.
İngilizce örnek : I wonder what brought on this headache.
Türkçe çevirisi : Bu baş ağrısına neyin yol açtığını merak ediyorum.
* I wonder if … = acaba
İngilizce örnek : I wonder if you'd mind lending me your dictionary?
Türkçe çevirisi : Acaba sözlüğünüzü ödünç verir miydiniz?
* I was wondering if/whether … = yapar mısınız, eder misiniz, acaba
İngilizce örnek : I was wondering if you could give me a lift?
Türkçe çevirisi : Acaba (arabanızla) beni eve bırakabilir misiniz?

WONDER nasıl okunur, okunuşu /'wandı/ isim

1: 0 ms