• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

familiar

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1793

hekimlik

kötüleyici

FAMILIAR = [fı'miliı] adjective
1 (to sb) bildik, tanıdık * eşanlamlı : intimate, close; known, well-known * karşıtanlamlı : unfamiliar, unknown
İngilizce örnek : That expression is not familiar to me.
Türkçe çevirisi : Bu deyiş bana bildik gelmiyor. (Bu deyişi bilmiyorum.)
2 laubali, senli benli
İngilizce örnek : She was annoyed by his familiar words.
Türkçe çevirisi : Onun laubali sözlerinden rahatsız oldu.
* be familiar with sth = aşina olmak, tanımak
İngilizce örnek : I am not familiar with that expression.
Türkçe çevirisi : Bu deyişi bilmiyorum.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms