• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

serbest

Türkçe - İngilizce

belirteç / adverb

binicilik

bitkibilim

isim / noun – swimming

sıfat, belirteç – music

ticaret / commerce

SERBEST = (serbest nedir; serbest ne demek; serbest İngilizcesi) 1. Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin. 2. Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür. 3. Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan: Öğleyin serbestim, gelebilirsin. 4. Bazı kurallara bağlı olmayan: Serbest ticaret. Serbest nazım. 5. Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan. 6. Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın). 7. Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen: Serbest geçiş 8. zf. Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde: «Ötekilere de pek serbest davranır isem de onlar benden utanırlar.» - M. Ş. Esendal.

SERBEST = (serbest nedir; serbest ne demek; serbest İngilizcesi) özgür. ~ mallar: özgür mallar.

serbest = bağımsız [eski terim - öz Türkçe]

serbest = engelsiz [eski terim - öz Türkçe]

serbest = erkin [eski terim - öz Türkçe]

serbest = özgür [eski terim - öz Türkçe]

serbest = pinek [eski terim - öz Türkçe]

serbest = libere [öz Türkçe - eski terim]

serbest = kayıtsız [Osmanlıca - Türkçe]

serbest = özgür [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms