• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

destitute

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11552

ana kullanım

01. yoksul 02. parasız 03. muhtaç 04. -den yoksun 05. abazan 06. aç biilaç 07. boynu bükük 08. çulsuz 09. dımdızlak 10. garip 11. sersefil 12. 13. aceze 14. âciz 15. biçare 16. donsuz 17. fakir 18. fukara 19. mahrum 20. sefil 21. yoksun 22. yoksuz

mecaz

01. donsuz

DESTITUTE = ['destityu: t] adjective
yoksul; yoksun
İngilizce örnek : The earthquake left thousands of people destitute in Gebze.
Türkçe çevirisi : Deprem Gebze’de binlerce kişiyi yoksul bıraktı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms