• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ehil

Türkçe - İngilizce

ana kullanım / sıfat

sıfat / adjective

EHİL = (ehil nedir; ehil ne demek; ehil İngilizcesi) Ehliyetli; hak sahibi; sahiplik.

EHİL = (ehil nedir; ehil ne demek; ehil İngilizcesi) 1. Aşılanmış meyve ağacı. 2. Kestane, ceviz, karaağaç gibi dayanıklı, kereste yapmağa elverişli ağaç.

EHİL = (ehil nedir; ehil ne demek; ehil İngilizcesi) 1. Bir işte yetkili olan, bir işi yapan, erbap: O, bu işin ehlidir. 2. Sahip: Sanat ehli. Zevk ehli. 3. hlk. Karı kocadan her biri, eş: Bu adam ehliyle iyi geçinmiyor. 4. esk. Topluluk, cemaat.

EHİL = (ehil nedir; ehil ne demek; ehil İngilizcesi) yetenekli.

EHİL = (ehil nedir; ehil ne demek; ehil İngilizcesi) Yumuşak, durgun, yavaş.

ehil = uz [eski terim - öz Türkçe]

ehil = yeterli [eski terim - öz Türkçe]

ehil = yetkin [eski terim - öz Türkçe]

ehil = bir yerde ikamet eden [Osmanlıca - Türkçe]

ehil = bir yere mensup [Osmanlıca - Türkçe]

ehil = evcil [Osmanlıca - Türkçe]

ehil = maharet sahibi [Osmanlıca - Türkçe]

ehil = hâzık [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms