• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uzman

Türkçe - İngilizce

isim / noun

UZMAN = (uzman nedir; uzman ne demek; uzman İngilizcesi) Bütün çalışmalarını belli bir alana veren ve o alanda yüksek kabiliyet, görüş ve bilgisi olan kimse, mütehassıs.

UZMAN = (uzman nedir; uzman ne demek; uzman İngilizcesi) 1. Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan: «Kuşkusuz hepimiz her alanın uzmanı olamayız.» -A. Ağaoğlu. 2. a. Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist. 3. a. Bilirkişi.

UZMAN = (uzman nedir; uzman ne demek; uzman İngilizcesi) 1. Bir bilim dalında, belli bir teknik alanda yoğun bir öğrenim görerek ya da türlü uygulamalara katılarak yüksek derecede yeterlik kazanmış olan kimse. 2. Üniversite ve yüksek okulların deney odası, kitaplık, enstitü, klinik ve işliklerinde, öğretimle doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ilgili olan ve özel bilgi ya da yetişmeyi gerektiren bir görevde bulunan kimse.

UZMAN = (uzman nedir; uzman ne demek; uzman İngilizcesi) Belli konularda üstün bilgisi, uzbilimi olan kişi.

uzman = eksper [öz Türkçe - eski terim]

uzman = ekspert [öz Türkçe - eski terim]

uzman = kompetan [öz Türkçe - eski terim]

uzman = master [öz Türkçe - eski terim]

uzman = mütehassıs [öz Türkçe - eski terim]

uzman = otorite [öz Türkçe - eski terim]

uzman = otör [öz Türkçe - eski terim]

uzman = profesyonel [öz Türkçe - eski terim]

uzman = spesyalist [öz Türkçe - eski terim]

uzman = kârşinâs [Türkçe - Osmanlıca]

uzman = mütehassıs [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms