• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cancel

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10627

an kullanım 2

01. geçersiz kılma

ana kullanım 1

01. kaldırmak 02. iptal etmek 03. feshetmek 04. bozmak 05. geçersiz kılmak 06. eşitlemek 07. denkleştirmek 08. dengelemek 09. çizmek 10. üstünü çizmek 11. kısaltmak 12. battal etmek 13. etkisini yok etmek 14. etkisiz bırakmak 15. geçersiz saymak 16. işaretlemek 17. lağvetmek 18. terkin etmek 19. üstüne çizgi çekmek 20. vazgeçmek 21. abandone etmek 22. battal çekmek 23. boşa çıkarmak 24. damga vurmak 25. damgalamak 26. etkisiz hale getirmek 27. hükümsüz kılmak 28. sadeleştirmek 29. silmek

ana kullanım 2

01. üstüne çizgi çekme 02. bozma 03. çıkarma 04. fesih 05. iptal 06. silme 07. yürürlükten kaldırma

baskı

01. atmak

bilişim

01. iptal et 02. kur'dan çık 03. vazgeç

hukuk

01. kayıt terkini

muhasebe

01. hesabı kapatmak

müzik

01. önce gelen bemol ve diyezi bekâr koyarak değiştirmek

teknik

01. durdurmak

vergi

01. kayıttan düşmek 02. kayıttan silmek

CANCEL = ['kensıl] verb
iptal etmek, feshetmek, bozmak * eşanlamlı : call off, annul, set aside, rescind
İngilizce örnek : I've decided to cancel the meeting because of the bad weather.
Türkçe çevirisi : Kötü hava yüzünden toplantıyı iptal etmeye karar verdim.
İngilizce örnek : The flight may be cancelled if the fog gets thicker.
Türkçe çevirisi : Sis yoğunlaşırsa uçak iptal edilebilir.
İngilizce örnek : Our trip to Istanbul was cancelled.
Türkçe çevirisi : İstanbul’a seyahatimiz iptal edildi.

CANCEL = nasıl okunur, okunuşu /'kEnsIl/ eylem

1: 0 ms