• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

fesih

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4777

ana kullanım

01. abolition 02. cancellation 03. annulment 04. abrogation 05. repeal 06. dissolution 07. avoidance 08. cancel 09. cassation 10. defeasance 11. dismissal 12. extinction 13. extinguishment 14. invalidation 15. recision 16. recission 17. rescission 18. resignation 19. revocation

askeri

01. renouncement

hukuk

01. denunciation 02. renouncement 03. termination 04. withdrawal

iş dünyası

01. abolishment 02. disaffirmance 03. disaffirmation

tarım

01. termination

teknik

01. quashing 02. termination

FESİH = 1. Bozma, yürürlükten kaldırma, hükümsüz bırakma, lağvetme, iptal. 2. Bir mahkemenin verdiği kararı, onun üstünde bulunan bir başka mahkemenin bozması, hükümsüz bırakması, çürütmesi. [iş dünyası > ne, nedir, ne demek]

FESİH = Vergi borçlarını ödemeyen ortaktıkların, vergi yönetimince tasfiyesinin, mallarının satılmasının istenmesidir. (vergi terimi olarak nedir, ne demektir)

ilgili sözler / related words

1: 0 ms