• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

away

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 270

ana kullanım

ana kullanım 2

ana kullanım 4

ana kullanım 5

ana kullanım 9

AWAY = [ı'wey] adverb
1 uzağa, uzakta
İngilizce örnek : Could we have a table away from the toilets, please?
Türkçe çevirisi : Tuvaletten uzakta bir masaya geçebilir miyiz lütfen?
2 -den, -dan
3 deplasmanda
¤ adjective
1 uzak, deplasmanda oynanan
2 başka yerde, yok
İngilizce örnek : If anyone phones, tell them I am away.
Türkçe çevirisi : Birisi ararsa burda olmadığımı söyle.
İngilizce örnek : My neighbour watered my garden while I was away.
Türkçe çevirisi : Ben yokken bahçemi komşum suladı.
* far away = çok uzakta
İngilizce örnek : They tried to reach the island, but it was too far away.
Türkçe çevirisi : Adaya ulaşmaya çalıştılar, ama (ada) çok uzaktı.
İngilizce örnek : The stars in the sky are so far away.
Türkçe çevirisi : Gökteki yıldızlar çok uzaktadır.
* right away = hemen
İngilizce örnek : He finished one bottle of beer and right away asked for another one.
Türkçe çevirisi : Bir şişa birayı bitirdi ve hemen bir tane daha istedi.
* play away = deplasmanda oynamak
* take away = alıp götürmek, kaldırmak

ilgili sözler / related words

a soft answer turneth away wrath a stone's throw away an apple a day keeps the doctor away an hour's drive away are we away argue something away as far away as as you move away attempt to break away away aloft away back in away from away from home away from keyboard away from the question away game away goals rule away match away message away on leave away shirt away team away with you away with you! back away bang away bargain away barter away be away be away from be blown away be blown away (by the wind) be called away from a meeting be called away on business be carried away be carried away by one's feelings be carried away by one's thoughts be cast away be consumed away be done away with be driven away be eaten away be far away be led away be miles away be put away be slaving away over a hot stove be swept away be swept away by (flood) be taken away be thrown away be well away be wiped away be worn away be worn away to a shadow bear away bear away the prize bear away to leeward bearing away beaver away being carried away being far away being put away being taken away being thrown away being washed away bend away blast away at blaze away blaze away at blow away blow away the cobwebs blow somebody away blow the cobwebs away blue are the hills that are far away boil away bound away boundary layer break away brag away break away break away depression break away from break away from an opponent break something away breaking away brush away burn away burn not your house to fright the mouse away burn not your house to scare the mouse away call away careless talk gives you away carried away carry away carry away captive carry away the bell carry away the rigging cast away cause to go away charm away chase away chat away chuck away clean the dishes away from the table clear away clear away the debris clear something away come away come away empty-handed conjure away constant dripping wears away a stone constant dropping wears away a stone consume away cower away creep away cringe away crumble away cut away cut away from dally away dart away dash away dawdle away dead slow away decoy away from die away die rather than give away a secret dig away at something do away do away with do away with family do away with oneself do away with somebody do away with something do you want me to go away don't go away don't run away with the idea that drag away drag oneself away from drain away draw away draw away from draw the fire away from somebody or something dream away dream away one's time dream something away drift away drink away drive (somebody) away drive away drive away at drive trouble away drivel away driving away driving somebody away drone away drone away one's time drop away dwindle away eat away eat away at eat away at somebody eat away at somebody (for something) eat away at something eat something away ebb away edge away edge away from entice away entice somebody away entice somebody's wife away erode away explain away explain away something explain something away fade away fail away fall away fall away (from a shore or a fleet) fall away shot far and away far and away the best far away far away in space far away in the darkness fetch away fiddle away fiddle away at fiddle away one's time file away fine away fire away fist the ball away flake away flee away from the scene fling away flow away fly away fly away kit fly away with a whirr fool away fool away the time footle away for those who would like to get away from the stress of daily life frighten (somebody) away frighten away fritter away frivol away gamble away gamble something away game away gaze away get away get away (from somebody or something) get away cheaply get away from get away from it all get away with get away with a black eye get away with a murder get away with it get away with murder get away with something get away with you get carried away get carried away by get her away give away give away a goal give away the bride give it all away give oneself away give somebody away give somebody or something away give somebody/something away give something away give the bride away give the game away give the show away givethe game away giving away go away go away by oneself go away empty-handed go away for the holidays go away from go straight away going away going away from gold coins are for putting away for a rainy day grind away grow away grow away from gun take away guzzle away hammer away hammer away (at somebody or something) hammer away at harmful. stow away from food stuffs haul away have it away with have something thrown away he is away he that has to do with what is foul, never comes away clean he was snatched away from us he waved us away he who flings gold away with his hands will seek it with his feet he won't get away with that head away head the ball away heave away here or take away hide away hoist away home and away home and away matches home-and away hoping to shift the attention away from how far away is it how long will you be away hurry away I didn't realize this was so far away I have thrown it away I have to stay away from dishes with I need to see a doctor right away I'd like to go away in spring I'll apply an electroshock please stay away I'm a phone call away if you need help i didn't realize this was so far away i have thrown it away i have to stay away from dishes with i need to see a doctor right away i'd like to go away in spring i'll apply an electroshock please stay away i'm a phone call away if you need help i'ts quite away idle away idle away time idling away in away games it is a long way away it took my breath away it whirred away it's a stone's throw away it's a ways away just a few hours away keep away keep away (at some distance) keep away (from somebody or something) keep away from keep away from me keep her away keeping away kiss away the hurt laugh away lay away laze away lead away lead away from legislate away let away let oneself get carried away let something fly away lie one's character away living away from hom allowance loaf away lock away loiter away loll away look away look away from lounge away lure away make away make away with make away with oneself make away with valuables make fly away march away melt away miles away molder away moldering away moon away moulder away move away move away from my car is a mile away not far away not to let somebody get away unpunished not to let somebody get away with it on the point of going away one click away one living away from home one step away from one who lives away from home only a short distance away ooze away order away out and away paces away pack away pass away passing away pay away peg away peg away (at something) peg away at people away from home pine away pivot away from one's opponent pizzas to take away place away from it all plating away play away playing away please go away please move away from the doors plod away plod away at plug away plug away at something pound away pound away at prune away prune away the tendrils pull away pull away boys pull away by force pull away from the kerb pull away the chocks pulling away pulling away by force pump away purge away push away put away put away a wife put away for a rainy day put away somebody or something put away with put somebody away put somebody or something away put something away put that away put your toys away putting away putting somebody away quibble away rattle away ready money will away reason away regard something as far away ride away right away romp away with rool away root away rub away run away run away run away (from) run away (with somebody or something) run away and hide run away and play trains run away from a subject run away from its commitments run away in different directions run away inflation run away quickly run away with run away with somebody run away with something run away with the idea run away with the till running away rush away rust away sail away salt away salt away bonito salt away money salt away something salt something away scamper away scare away scour away scramble the ball away scrape away scurry away scuttle away seep away send away send away for send away for something send somebody away send somebody away with a flea in his ear sending somebody away shade away shade away into she passed away sheer away shift away shoo away shooing away shoot away shot away the ammunition shots away from the corner shrink away shudder away shuffle away shut away shy away (from somebody or something) shy away from shying away sidle away sign away sign something away slack away slack away the anchor slack away the anchor! slash away at slave away slave away at something sleep away slink away slink away off slip away slipping away slog away slog away at something slough away slumber away smile away smooth away snatch away from sneak away sock away sock it away some distance away spall away

1: 0 ms