• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

-den

Türkçe - İngilizce

ilgili sözler / related words

-den .. anlam çıkarmak -den ..e kadar -den ..e kadar değişiklik gösterir -den ..e kadar uzanıyor -den ..e uzanan -den abartılı sözlerle bahsetmek -den acı çeken -den acı çekmek -den acısını çıkarmak -den adanmış öncü hücreler -den ahlak dersi çıkarmak -den akmak -den alıkoymak -den alınacak ders -den alınan ders -den alınmak -den alıp götürmek -den alışveriş etmek -den alışverişi kesmek -den allak bullak olmuş -den almak -den ambargoyu kaldırmak -den ameliyat olmak -den anası ağlamak -den anladığımız kadarıyla -den anlam çıkarmak -den anlamak -den anlamamak -den anlamaz -den anlar -den anlayan -den arınmış -den ari -den artık memnun olmamak -den artık memnun olmayan -den artık sorumlu olmadığını belirtmek -den asılı durup sallanmak -den aşağı -den aşağı akmak -den aşağı atmak -den aşağı değil -den aşağı kalmak -den aşağı kalmamak -den aşağı koşmak -den aşırmak -den aşırmalar yapmak -den ayırmak -den ayırmamak -den ayrı görüşte olmak -den ayrı olarak -den ayrılan -den ayrılmak -den ayrılmamak -den ayrılmaz -den ayrılmış -den az -den az değil -den az sonra -den az zaman sonra -den az/aşağı -den azade -den azami faydayı sağlamak için -den azami yararlanmak -den azap çeken -den azıcık üstün olmak -den bağımsız -den bahsedecek olursak -den bahsederken -den bahsetmeden geçmek olmaz -den bahsetmek -den bakmak -den başını kaşıyacak vakti olmamak -den başka -den başka bir şey değil -den başka bir şey değildi -den başka bir şey değildir -den başka bir şey düşünmemek -den başka hiç kimse -den başka hiçbir şey -den başka şey değil -den başkası değil -den başlayan -den başlayan fiyatlarla -den başlayarak -den başlayıp ..e kadar devam eden -den bazıları -den beri -den beri ne kadar (zaman) oldu -den beriye -den bezmek -den bezmiş -den bıkıp usanmak -den bıkkın -den bıkmak -den bıkmış -den bıktırmak -den bihaber -den bihaber olmak -den bilgi almak -den bilmek -den bir iyilik istemek -den bir müddet sonra -den bir süre sonra -den bir şeye doğru gitmek -den bir şeyi hileyle almak -den biraz fazla -den biraz sonra -den biri -den birkaçı -den bu yana -den bu yana çok şey değişti -den bu yana iki katı büyüyerek -den bunalmak -den büyük oranda farklılık gösterir -den büyümek -den caydırmak -den caymak -den çabuk etkilenen -den çağrılmak -den çekilmek -den çekinmek -den çekinmemek -den çekmek -den çıkan -den çıkar sağlamak -den çıkarmak -den çıkarmak (hıncını) -den çıkarmak (sinir- hınç vb) -den çıkışlı -den çıkma -den çıkmak -den çılgına dönmek -den çok -den çok az farkı olan -den çok daha büyük -den çok daha fazlasını gerektirir -den çok daha iyi -den çok daha iyi olmak -den çok dayanmak -den çok değişik başka -den çok etkilenmek -den çok farklı -den çok farklı olmak -den çok farklı olmayan -den çok iyi anlamak -den çok korkmak -den çok müşteri çekmek -den çok müşterisi olmak -den çok öte -den çok sonra -den çok uzak -den çok uzakta -den çok üstün olmak -den çok zevk almak -den çok ztevk almak -den dağlar kadar farklı -den daha ağır basmak -den daha ağır gelmek -den daha az -den daha başarılı olmak -den daha başka -den daha çabuk büyümek -den daha çabuk gitmek -den daha çok -den daha çok değil -den daha düşük fiyata satmak -den daha eski -den daha etkili -den daha fazla -den daha fazla anlamı var -den daha fazla dayanmak -den daha fazla olmak -den daha fazla oturmak -den daha fazla parlamak -den daha fazla süre değil -den daha fazla yaşamak -den daha fazlasını teklif etmek -den daha fazlasını teklif etmek (artırmada) -den daha geç -den daha hızlı koşmak -den daha hızlı olmak -den daha iyi -den daha iyi değil -den daha iyi dövüşmek -den daha iyi olmak -den daha iyi olmayan -den daha iyi yapmak -den daha iyisini yapmak -den daha kısa -den daha kısa sürede -den daha kısa zamanda -den daha küçük -den daha mükemmeline ulaşmak -den daha önemli olmak -den daha sonra -den daha sonra değil -den daha ucuza satmak -den daha uzun sürmek -den daha uzun yaşamak -den daha uzun yaşamak ya da dayanmak -den daha yüksek olmak -den daha yüksek rütbede olmak -den daha yüksek/üstün olmak -den daha yüksekte olmak -den daha ziyade -den de anlaşıldığına göre -den dehşete kapılmak -den derhal ayrılmak -den ders almak -den dışarı -den dışarı atmak -den dışarı bakmak -den dışarı çıkmak -den dışarı ok gibi fırlamak -den dilemek -den doayı -den doğan -den doğmak -den dolayı -den dolayı birini kıskanmak -den dolayı daha iyi olmak -den dolayı deliye dönmüş -den dolayı dertli olmak -den dolayı mahvolmak -den dolayı müteessir olmak -den dolayı öğürmek -den dolayı ölmek -den dolayı şeref kazanmak -den dolayı şeref ya da itibar kazanmak -den dolayı takdir kazanmak -den dönmek -den durumu -den duyulan kaygı -den düşük -den el çekmek -den eline geçen bir şey olarak -den emin -den emin olmak -den emin olmamak -den endişe etmek -den eser var olmak -den esinlenerek -den esinlenmek -den etkilenen -den etkilenmek -den etkilenmemek -den etkilenmeyen -den etmek -den evvel -den farkla -den farklı -den farklı olarak -den farklı olmak -den fayda sağlamak -den faydalanmak -den fazla -den fazla gelmek -den fazla olarak -den fazla olmak -den fena halde bozulmak -den feragat etmek -den fışkırmak -den gaspetmek -den gayri -den geçer mi -den geçerek -den geçerek taşınma -den geçilmemek -den geçimini sağlamak -den geçinmek -den geçirmek -den geçmek -den geçmişe doğru -den gelen -den gelen herkes -den gelip yayılmak -den gelmek -den geri kalmak -den geri kalmamak -den geride kalmak -den geriye çok az iz kalmıştır -den geriye çok az iz ulaşmıştırr -den geriye çok az kalıntı kalmıştır -den geriye çok az kalıntı ulaşmıştırr -den geriye doğru -den gına gelmek -den gına getirmek -den gitmek -den gizlemek -den gözlerini ayırmamak -den gurur duyan -den gurur duymak -den haber alamamak -den haber almak -den haber almamak -den haber yok -den haberdar -den haberdar etmek -den haberdar olmak -den haberdar olmamak -den haberi bile yok -den haberi olmak -den haberi olmamak -den habersiz -den habersiz olmak -den hafifçe etkilenmek -den hali -den halinde olan -den halindeki -den halindeki sözcük -den haraç almak -den hariç -den hariç olmak -den hasta yatmak -den hastalanmak -den hayran hayran söz etmek -den haz duymak -den hemen önce -den hemen sonra -den hıncını almak -den hiç anlamamak -den hiç de aşağı kalmaz -den hiç de az değil -den hiç haberi olmamak -den hiçbir şey anlamamak -den hiddetle şikâyet etmek -den hile ile sıyrılmak -den hile ile uzaklaştırmak -den hoşlanan -den hoşlanmak -den hoşlanmamak -den hoşlaşmak -den hoşnut olmak -den ısırmak -den ışık almak -den ibaret -den ibaret olmak -den ibret almak -den içeri -den içeride -den iktibas etmek -den ileri -den ileri gelmek -den ileri gitmek -den ilgisini kesmek -den ilham almak -den illallah demek -den inmek -den intikam almak -den ise -den istemek -den istifa etmek -den istifade etmek -den işitilmek (ses) -den iterek atmak -den itibaren -den itibaren geçerli olmak üzere -den iyi -den iyi anlamak -den iyi anlayan -den iyi faydalanamamak -den iyi muameleye layık olmak -den iyi olmak -den iyice başka -den iyisi yok -den iyisi yoktur -den kaçınmak -den kaçırmak -den kaçmak -den kalan -den kalkmak -den kalma -den kalmak -den kâr elde etmek -den kâr etmek -den kat kat iyi -den kat kat üstün -den kaybolmak -den kaymak -den kaynaklanan -den kaynaklanan dokular -den kaynaklandığı bilinen -den kaynaklanmak -den kazanç sağlamak -den kazançlı çıkmak -den kazançlı çıkmamak -den kazanmak -den kendine pay çıkarmak -den kendini alamamak -den kendini almak -den kendini mahrum etmek -den kendini ustalıkla sıyırmak -den kıl payı ile kurtulmak -den kısa süre sonra -den kısa zaman sonra -den kıvanç duymak -den kıvılcım çıkarmak -den kıvırmak -den kibirlenen -den kilometrelerce uzak -den kilometrelerce uzakta -den kiralamak -den konuşacak olursak -den korkan -den korkarak -den korkmak -den korkmamak -den korumak -den kötü muameleye layık olmak -den kurtarmak -den kurtulma -den kurtulmak -den kurtulmuş -den kuşku duymak -den kuşkulanmak -den kuşkulanmayan -den kuşkusu -den kuzeye doğru -den kuzeye doğru ilerlerken -den küçük -den maada -den mahrum -den mahrum etmek -den mahrum kalmak -den mahrum kalmış -den mahrum olmak -den mahvolmak -den masun -den mektup almak -den memnun -den memnun musun -den memnun musunuz -den memnun olmak -den memnun olmamak -den menetmek -den meydana gelmek -den mezun olmak -den milletvekili seçilmek -den muaf -den muaf olmak -den muaf tutmak -den muhaceret -den muhalefet görmeyen -den muhasara edilmiş -den mustarip olmak -den münezzeh -den mürekkep olmak -den müteessir olmak -den müteşekkil olmak -den nafakasını temin etmek -den nakletmek -den ne anlıyorsunuz? -den ne haber -den ne haber ya -den nefes çekmek -den nefes çekmek (sigara vb) -den nefret etmek -den olabildiğince yararlanmak -den olmak -den oluşan -den oluşmak -den oluşmuş -den öcünü almak -den öç almak -den öç almak için -den ödün vermek -den öğrenmek -den ölmek -den önce -den önce davranmak -den önce değil -den önce geçerli değildir -den önce gelmek -den önce gelmek ya da olmak -den önde -den önde yer almak -den önlemek -den öte -den ötesine taşıma -den ötürü -den ötürü bükülmek -den ötürü cezalandırmak -den ötürü daha iyi durumda olmak -den ötürü iyi durumda olmak -den ötürü onur kazanmak -den ötürü takdir kazanmak -den paçayı kurtarmak -den para bekliyorum -den para kazanmak -den para sızdırmak -den pek emin olmamak -den pişman olmak -den pişmanlık duymak -den rahatsız olmak -den rica etmek -den sağ kurtulmak -den sağ salim kurtulmak -den sağlamak -den sakınmak -den sanık

1: 1 ms