• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abundance

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5175

ad / noun – astronomy

ad / noun – chemistry

ad / noun – range management

ABUNDANCE = [ı'bandıns] noun
bolluk * eşanlamlı : plenty, ampleness * karşıtanlamlı : scarcity, want, absence
İngilizce örnek : There is coal in abundance in this area.
Türkçe çevirisi : Bu bölgede kömür bol miktardadır.
İngilizce örnek : There was an abundance of wild life in the forest.
Türkçe çevirisi : Ormanda vahşi hayvanlar bol miktarda vardır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms