• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

feyiz

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 8259

FEYİZ = (feyiz nedir; feyiz ne demek; feyiz İngilizcesi) 1. Verimlilik, gürlük, ongunluk, bereket. 2. Artma, çoğalma. 3. İlerleme, kültürel gelişme, olgunluk: «Bu hayırlı teşebbüsün doğu vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz Cumhuriyet hükûmeti için ne mutlu eser olacaktır.» - = Atatürk. 4. Manevi haz, mutluluk, iç huzuru.

feyiz = bereket [Osmanlıca - Türkçe]

feyiz = bolluk [Osmanlıca - Türkçe]

feyiz = ilim [Osmanlıca - Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms