• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tackle

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11626

TACKLE = ['tekıl] noun
1 halat takımı
2 takım, donatı * eşanlamlı : equipment, gear, rig, apparatus, tools
3 sp. top kapma, top kesme
¤ verb
1 uğraşmak, üstesinden gelmek * eşanlamlı : undertake, try, attempt, deal with, take on
İngilizce örnek : The problem has only been tackled in recent years.
Türkçe çevirisi : Bu sorun sadece son yıllarda ele alınmıştır.
İngilizce örnek : The government agreed that the problem must be tackled at once.
Türkçe çevirisi : Hükümet, sorunun derhal ele alınması gerektiğini kabul etti.
2 sp. topu kapmak

1: 0 ms