• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ilgilenmek

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

ilgilenmek = alaka göstermek [öz Türkçe - eski terim]

ilgilenmek = alakadar olmak [öz Türkçe - eski terim]

İLGİLENMEK = (ilgilenmek nedir; ilgilenmek ne demek; ilgilenmek İngilizcesi) 1. İlgi göstermek, alakalanmak: «Tarlaları gezdim, okuluma gittim, çocukları tanıdım, köylülerle ilgilendim.» -H. E. Adıvar. 2. Birine karşı yakınlık duymak. 3. Bir şeye karşı merak duymak: «Devlet adamları da tiyatroyla yakından ilgilenmişlerdir.» -M. And. 4. Görev gereği bir sorumluluğu yerine getirmek. 5. Bakmak. 6. Ağırlamak. 7. (nsz) Bir konu üzerinde çalışmak, uğraşmak: «Okulda ilgilendiği tek ders İngilizceydi.» -N. Cumalı. 8. (nsz) Bir şeyi çekici bulmak.

İLGİLENMEK = (ilgilenmek nedir; ilgilenmek ne demek; ilgilenmek İngilizcesi) Bağlanmak, iliştirilmek.

İLGİLENMEK = (ilgilenmek nedir; ilgilenmek ne demek; ilgilenmek İngilizcesi) Sertleşmek, katılaşmak: Bizim tarlanın toprağı ilgilenir.

ilgilenmek = alâkadar olmak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms