• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shortage

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7689

SHORTAGE = ['şo: tic] noun
yokluk, kıtlık * eşanlamlı : deficit, deficiency, lack, need, scarcity
İngilizce örnek : The increase in population is so rapid that there is a food shortage.
Türkçe çevirisi : Nüfustaki artış o kadar hızlı ki bir gıda kıtlığı var.
İngilizce örnek : There is a shortage of doctors.
Türkçe çevirisi : Doktor kıtlığı (eksikliği) var.
İngilizce örnek : There is a shortage of fish in some parts of the world.
Türkçe çevirisi : Dünyanın bazı yerlerinde balık kıtlığı var.

1: 0 ms