• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

yokluk

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2657

isim / noun – philosophy

iş dünyası

ruhbilim

YOKLUK = (yokluk nedir; yokluk ne demek; yokluk İngilizcesi) Vergi yükümlülerinin bazı eylemlerinin hukuken geçersiz, yok sayılmasıdır. Özellikle, vergi borcumu ödememek için mallarını kaçıranlar hakkında uygulanır.

YOKLUK = (yokluk nedir; yokluk ne demek; yokluk İngilizcesi) 1. Yok olma, bulunmama durumu, adem, ademiyet, fıkdan, gaybubet: «Bin bu derde, yokluğa ve tehlikeye rağmen, gönül avlayan bir Bursa baharı idi.» -T. Buğra. 2. mec. Fakirlik, yoksulluk: «Beni külfete sokma, şimdi ben yokluktayım.» -A. Kabaklı. 3. fel. Hiçlik.

YOKLUK = (yokluk nedir; yokluk ne demek; yokluk İngilizcesi) adem, fıkdan (bk. bulunmama, bulunmazlık).

YOKLUK = (yokluk nedir; yokluk ne demek; yokluk İngilizcesi) Çeyiz.

YOKLUK = (yokluk nedir; yokluk ne demek; yokluk İngilizcesi) Yoksulluk.

yokluk = agenezi [öz Türkçe - eski terim]

yokluk = gaybubet [öz Türkçe - eski terim]

yokluk = gıyab [öz Türkçe - eski terim]

yokluk = gıyap [öz Türkçe - eski terim]

yokluk = adem [Türkçe - Osmanlıca]

yokluk = fakd [Türkçe - Osmanlıca]

yokluk = fenâ [Türkçe - Osmanlıca]

yokluk = fıkdân [Türkçe - Osmanlıca]

yokluk = gaybûbet [Türkçe - Osmanlıca]

yokluk = gıyâb [Türkçe - Osmanlıca]

yokluk = gıybet [Türkçe - Osmanlıca]

yokluk = mâdumiyet [Türkçe - Osmanlıca]

yokluk = nâbûd [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms