• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

claim

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1145

kütüphanecilik

teknik

CLAIM = [kleym] verb
1 hak talep etmek * eşanlamlı : demand, request, ask for
İngilizce örnek : He claimed to be paid his wages.
Türkçe çevirisi : Ücretinin ödenmesini talep etti.
İngilizce örnek : He claims to be the rightful owner.
Türkçe çevirisi : Yasal mal sahibi olduğunu iddia ediyor.
İngilizce örnek : You can claim tax exemption in this case.
Türkçe çevirisi : Bu durumda vergi muafiyeti talep edebilirsin.
2 almak, sahip çıkmak
3 iddia etmek * eşanlamlı : maintain, assert, insist, profess
İngilizce örnek : He claimed it wasn't his fault.
Türkçe çevirisi : Onun kendi hatası olmadığını iddia etti.
İngilizce örnek : He claimed to be innocent.
Türkçe çevirisi : Suçsuz olduğunu iddia etti.
¤ noun
1 istek, talep * eşanlamlı : request, demand, requirement, petition
İngilizce örnek : He submitted a claim to the insurers.
Türkçe çevirisi : Sigortacılara talebini sundu.
2 hak * eşanlamlı : title, right
İngilizce örnek : She renounced her claim to the property.
Türkçe çevirisi : Mal üzerindeki hakkından feragat etti.
3 iddia * eşanlamlı : assertion, affirmation, declaration

CLAIM = (claim nedir; claim Türkçesi) 1- Sigortalanan mal varlığındaki kayba göre para veya malın ödenmesi yönündeki hak iddiası, 2- Nakliyatta fazladan yapılan ödemenin geri ödenmesi talebi. 3- Alacak hakkı.

CLAIM = (claim nedir; claim Türkçesi) Taşıma sırasında zarar gören veya eksik çıkan malların ödenmesi için taşıyıcıya yapılan tazminat talebi.

1: 0 ms