• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

respect

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 639

ana kullanım

RESPECT = [ri'spekt] noun
1 saygı * eşanlamlı : concern, consideration, regard * karşıtanlamlı : disregard, disrespect
İngilizce örnek : He doesn't show any respect to his teachers.
Türkçe çevirisi : Öğretmenlerine hiç saygı göstermiyor.
İngilizce örnek : He shows very little respect for his parents.
Türkçe çevirisi : Anne babasına karşı çok az saygı gösteriyor.
İngilizce örnek : His hard work earned our respect.
Türkçe çevirisi : Sıkı çalışması bizim saygımızı kazandırdı.
İngilizce örnek : I have a great deal of respect for my boss.
Türkçe çevirisi : Patronuma çok büyük saygım vardır.
2 münasebet * eşanlamlı : connection, relation
3 bakım
4 pl. selamlar, saygılar
¤ verb
saygı göstermek * eşanlamlı : honour, esteem, revere
İngilizce örnek : All the students respected Professor Göktürk.
Türkçe çevirisi : Bütün öğrenciler Profesör Göktürk’e saygı gösterirdi.
İngilizce örnek : Although he is an atheist, he respects people and their religions.
Türkçe çevirisi : Ateist olmasına rağmen insanlara ve onların dinlerine saygı gösterir.
* in respect of = 1 ile ilgili
2 karşılık
İngilizce örnek : How much shall we pay him in respect of expenses?
Türkçe çevirisi : Masraflara karşılık ona ne kadar ödeme yapacağız?
* with respect to = ile ilgili olarak, gelince
İngilizce örnek : With respect to your proposal, I need to think it over for a couple of days.
Türkçe çevirisi : Önerinize gelince, bunun üzerinde birkaç gün düşünmem lazım.

1: 0 ms