• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

register

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3427

ana kullanım 1

01. kütüğe kaydetmek 02. sicile geçirmek 03. kaydetmek 04. listeye yazmak 05. göstermek 06. belirtmek 07. dışa vurmak 08. ifade etmek 09. belli etmek 10. taahhütlü olarak göndermek 11. deftere geçirmek 12. kayda geçirmek 13. kaydolunmak 14. kütüğe yazmak 15. listeye geçirmek 16. taahhütlü göndermek 17. tescil etmek 18. yazılmak 19. yazmak 20. adını listeye yazdırmak 21. aklına yazmak 22. aklında tutmak 23. etki yaratmak 24. -i göstermek 25. izlenim bırakmak 26. izlenim uyandırmak 27. kayıta geçirmek 28. kayıtlamak 29. kayıtlı olmak 30. patent vermek 31. sicile geçmek 32. tahrir etmek 33. yazdırmak

ana kullanım 2

01. sicil 02. kütük 03. kayıt defteri 04. liste defteri 05. dosya 06. liste 07. kayıt 08. ses perdesi 09. kayıt eden aygıt 10. saat 11. sayaç 12. regülatör 13. siparişlerin elektronik kaydı alınarak müşteriye elektronik çıktısı verilen restoran hesap sistemi 14. defter 15. kayde 16. kayıt aygıtı 17. nikâh memuru 18. supap 19. sürgü 20. bordro 21. cetvel 22. fihrist 23. hava ayar kapağı 24. kasa 25. kayıt cihazı 26. kayıt eden alet 27. kayıt memuru 28. nüfus memuru 29. renk ayarı 30. sicile yazma 31. subap 32. valf 33. yan yana sayfaların satır hizası ayarı

askeri

01. doğru gösterme 02. düzeltme tanzimi yapmak 03. hedefe isabet ettirmek 04. kayıt etmek 05. tanzim atışı yapmak

baskı

01. bir hizada olmak 02. bir hizaya getirmek 03. iki sayfadaki satırların birbiriyle aynı hizada oluşu

bilişim

01. yazmaç 02. kaydet 03. kaydını yap 04. kaydol 05. kayıt yap 06. kayıt yeri 07. saklayıcı 08. sicil kaydı

çeviribilim

01. değişke 02. kesit dil

dilbilim

01. alemet 02. dil düzeyi 03. dil farklılığı işareti 04. kesit 05. özel değişke 06. özel dil 07. sesperdesi

edebiyat

01. dil alanı

eğitim

01. kayıt yaptırmak 02. özel değişke

elektrik

01. saklayıcı 02. tescil 03. yazmaç

elektronik

01. hizalamak

fizik

01. kaydetme 02. kaydedici

fotoğraf

01. ayarlama 02. renk ayarı yapma

haritacılık

01. kopya tayini 02. kayıt yapmak

hukuk

01. nüfus kaydı 02. sicil 03. bordro

inşaat

01. ağız 02. damper 03. hava panjuru 04. menfez 05. kaydedici 06. pervana

iş dünyası

01. kaydolmak 02. resmi kayıt defteri 03. sicile geçmek

mimarlık

01. çizelge 02. hava ağzı 03. hava menfezi

müzik

01. sesin genişliği

otelcilik

01. adını deftere yazdırmak

oto

01. hizalama 02. menfez 03. kayıt cihazı

politika

01. resmi kayıtlar defteri 02. taahhütlü vermek

sinema

01. tutucu tırnak

tarım

01. kaydedici

teknik

01. bellek yazmacı 02. yazıcı 03. anemostat 04. işaret etmek 05. kaydeden 06. kaydedici 07. menfez 08. panjur 09. tescil

tesisat

01. anemostat 02. emme ızgarası 03. üfleme ızgarası

turizm

01. otel veya toplantıya gelerek ismini ve adresini kaydetmek

vergi

01. ana muhasebe defteri 02. defter tutmak 03. esas defter 04. kayıt kütüğü 05. mükellef kütüğü

yöntembilim

01. yazaç

1: 0 ms