• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

register

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3427

elektronik

yöntembilim

REGISTER = ['recistı] noun
1 sicil, kütük, kayıt defteri * eşanlamlı : roll, log; record
İngilizce örnek : Please sign the register before you leave.
Türkçe çevirisi : Ayrılmadan önce lütfen kayıt defterini imzalayınız.
3 dosya
4 liste * eşanlamlı : list
¤ verb
1 kaydetmek; kaydolmak * eşanlamlı : record, enrol, write down, inscribe
İngilizce örnek : He registered a course in English.
Türkçe çevirisi : Bir İngilizce kursuna kaydoldu.
İngilizce örnek : The car is registered in my name.
Türkçe çevirisi : Araba benim adıma kayıtlı.
2 (aygıt) göstermek * eşanlamlı : show, indicate, express, manifest, reveal
İngilizce örnek : The thermometer registered 30 degrees Centigrade in the shade.
Türkçe çevirisi : Termometre gölgede 30 santigrat dereceyi gösteriyor.

REGISTER = (linguistics) The level of formality and style of language used in a particular context or situation.

1: 0 ms