• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

primitive

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3095

PRIMITIVE = ['primitiv] adjective
ilkel * eşanlamlı : primeval, primordial, prehistoric, ancient; crude, rough, uncivilized, unsophisticated * karşıtanlamlı : modern; cultured, sophisticated
İngilizce örnek : This tribe has primitive living conditions.
Türkçe çevirisi : Bu kabilenin ilkel yaşam koşulları var.
İngilizce örnek : The archeologists have found some tools used by primitive people.
Türkçe çevirisi : Arkeologlar ilkel insanlar tarafından kullanılan bazı aletler buldular.

1: 0 ms