• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

primitive

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3095

ana kullanım

01. ilkel 02. iptidai 03. ilk 04. eski 05. eski moda 06. gelişmemiş 07. ilkel insan 08. primitif 09. yabanıl 10. asli 11. basit 12. ilk çağa ait 13. ilk çağlara ait 14. ilk insan 15. kaba 16. pek basit 17. pis 18. temel öğe 19. yapmacıksız ve kendi kendini yetiştirmiş ressam

askeri

01. temel öğe

dilbilim

01. kök sözcük 02. türetilmemiş 03. ilkil

matematik

01. genel çözüm 02. ilkel fonksiyonu

sanat

01. rönesans öncesi ressamı

tarım

01. olgunlaşmamış

teknik

01. yapıtaşı öge

turizm

01. basit 02. eski usul

yerbilim

01. paleozoik 02. ilksel

PRIMITIVE = ['primitiv] adjective
ilkel * eşanlamlı : primeval, primordial, prehistoric, ancient; crude, rough, uncivilized, unsophisticated * karşıtanlamlı : modern; cultured, sophisticated
İngilizce örnek : This tribe has primitive living conditions.
Türkçe çevirisi : Bu kabilenin ilkel yaşam koşulları var.
İngilizce örnek : The archeologists have found some tools used by primitive people.
Türkçe çevirisi : Arkeologlar ilkel insanlar tarafından kullanılan bazı aletler buldular.

PRIMITIVE = nasıl okunur, okunuşu /'primitiv/ sıfat

1: 0 ms