• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eski

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

iskoç dili

eski = ezeli [öz Türkçe - eski terim]

eski = kadim [öz Türkçe - eski terim]

eski = sabık [öz Türkçe - eski terim]

ESKİ = (eski nedir; eski ne demek; eski İngilizcesi) 1. Çamaşır. 2. İşte giyilen frenk gömleği. 3. Çocukların ara bezi. 4. Çaput, bez parçası. 5. Kadınların manto yerine giydikleri uzunca bir giysi.

ESKİ = (eski nedir; eski ne demek; eski İngilizcesi) 1. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: «Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?» -N. Ataç. 2. Önceki, sabık: «Bu durumun eski sevgilinin onurunu kırması doğal.» -A. Kutlu. 3. Geçerli olmayan. 4. Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan. 5. Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: Eski öğretmen. 6. a. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: «Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum.» -H. Z. Uşaklıgil. 7. a. alay Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: Mebus eskisi. Müdür eskisi.

ESKİ = (eski nedir; eski ne demek; eski İngilizcesi) 1. Kene. 2. Kenelerin yaptığı bir çeşit koyun, keçi ve davar hastalığı, propilozmos. 3. Tavuk biti.

ESKİ = (eski nedir; eski ne demek; eski İngilizcesi) Bir görevde uzun süre çalışmış olan kimse.

ESKİ = (eski nedir; eski ne demek; eski İngilizcesi) Eskiye ait, eski devirden kalma arkaik, kalıntı.

ESKİ = (eski nedir; eski ne demek; eski İngilizcesi) Giysi, giyecek.

eski = atîk [Türkçe - Osmanlıca]

eski = atîka [Türkçe - Osmanlıca]

eski = dîrîn [Türkçe - Osmanlıca]

eski = dîrîne [Türkçe - Osmanlıca]

eski = esbak [Türkçe - Osmanlıca]

eski = jinde [Türkçe - Osmanlıca]

eski = kadim [Türkçe - Osmanlıca]

eski = köhne [Türkçe - Osmanlıca]

eski = kühen [Türkçe - Osmanlıca]

eski = medrûs [Türkçe - Osmanlıca]

eski = mütekaddim [Türkçe - Osmanlıca]

eski = sâbık [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-den daha eski 45-56 santimlik eski bir uzunluk ölçüsü akünün eksi fişli kablosu/akü eksi kutup başı/akü eski kutup kablo başı almanyanın eski para birimi altın veya gümüşten eski bir yunan sikkesi ampermetre anlamında kullanılan eski terim araç kullanabilen eski insan avrupa eski muharipler konfederasyonu ayakları üzerinde dikelebilen eski insan aynı konuya müteallik eski kanunları yeni hale sokan kanun baş anlamında kullanılan eski bir terim belli bir yılda yapılmış- iyi cins veya pahalı eski şarap bilgi ve kutsallığı ile tanınan eski kilise ileri geleni bilimsel amaçlar için yüksek düzeyli eski bir bilgisayar programlama dili bir aile vakfının temdidinde vakıf seuedine derç edilen ve eski vakfın müstefide bağışladığı faydaları yeni müsfide temin eden kayıt bir işteki eski el alışkanlığını kaybetmemek bir tael ağırlığında eski bir çin gümüş parası bir yayının eski sayısı birçok ailenin oturduğu eski ve harap bina ya da binalar grubu bizans eski eserleri bizans eski eserleri–sergiler bizans eski zaman kalıntıları çeyrek penilik eski ingiliz parası çok eski çok eski arkadaşız çok eski çağlardan beri çok eski kafalı kimse çok eski olmak çok eski otomobil gemi vs çok eski zaman çok eski zamanlarda çok eski zamanlardan beri daha eski daha eski bir tarih atmak daha eski ve daha yeni bir temlik muamelesine istinaden gayri menkulü iktisap eden kimsenin iktisabı daha eski muamelenin neticesinde vukubulmuş sayılır davayı eski haline getirmek değerini yitiren parayı eski değerine döndürme demir çağı insanların birbirlerine çok kaba ve sert olduklarına inanılan eski çağ derginin eski sayısı din değiştiren birinin eski dinini lanetlemesi doğu eski zaman kalıntıları dosya çok eski dölyatağı boynu eski laserasyonu dünyanın en eski çağlarına ait dünyanın en eski çağlarına özgü dünyanın en eski işi dünyanın en eski mesleği düzeltip eski durumuna getirmek elektrikli eski tip otomobil en eski en eski baskılar en eski çağ(la ilgili) en eski çağlarda olduğu gibi en eski çağlardan beri en eski içgüdü en eski şehir efsanelerinden birine göre en eski ve basit yunan mimari tarzı eski ..na geri döndü eski (deneyimli) askerler asla ölmez eski (iskoç) eski ad eski âdet eski âdetlere bağlı eski âdetlerine bağlı kalmak eski ahit eski ahit (old testament) eski ahit'deki on emirden biri eski ahit'in ilk beş kitabı eski ahit'in ilk kitabı eski ahit'in ilk kitabı (genesis) eski ahit'te yaratalışı bölümü eski alfabeyle eski alıcı eski alışkanlıklar eski alışkanlıkları bırakmak zordur eski alışkanlıklarına dönmek eski alman yazınında aliterasyon eski ama iyi durumda olan eski amputasyonlu eski anadolu türkçesi eski anadolu yerli tipi eski anılarını anlatmak eski antik komedya eski araba eski arkadaş eski asker eski aşık eski aşk eski atalarla ilgili eski bahriye mahkemesinde hanedanın birinci vekili eski bahriye mahkemesinde hanedanın ikinci vekili eski bakanlara ayrılan ön sıra eski bakiye eski başkan eski belge eski belgeler eski bene karşı yeni ben eski betonun iyileştirilmesi eski biçim eski biçim piyano eski biçim sözcük eski bilgi eski bilgisayar eski bilim eski binalar eski binaları yıkan şirket eski bir anlaşmanın tekrarı olan bir iş anlaşması eski bir arkadaş eski bir dans eski bir doğu germen halkı eski bir hitap şekli eski bir ingiliz dansı eski bir işkence aleti eski bir karara atıfta bulunma eski bir oyunu yeniden oynama eski bir rüya eski bir sayı siparişi vermek istiyorum eski bir sözleşmenin yerine yenisinin konması eski bir şakayı başarı ile kullanmak eski bir şehrin büyük mezarlığı eski bir şeyi eski bir tarih atma eski bir tarih atmak eski bir tarih koymak eski bir tarihten geliyor olmak eski bir tüfek eski bir uzunluk ölçüsü eski bir uzunluk ölçüsü birimi eski birikimlerin harcanması eski biyoloji eski borçlar eski boyayı yakmak eski budun bilimi eski camlar bardak oldu eski cermen harfi eski cermen ırkı eski çağ eski çağ kentleri eski çağ kütüphaneleri eski çağ kütüphanesi eski çağlar eski çağlar tarihi eski çağlarda eski çamlar (camlar) bardak oldu Eski çamlar bardak oldu eski çiftliklerin rehabilitasyonu eski çin imparatorluğu eski dairemden daha büyük eski defterleri kapatmak eski defterleri karıştırmak eski değer eski değerli şey eski dertleri tepreştirmek eski devir bitki örtüsü ve hayvan yayılış zonları eski devir kalıntıları eski devirlerde eski dilde eski dile ait eski diller eski diplomasi eski dirimbilim eski dost eski dost, düşman olmaz eski dostluğun hatırı için eski dosttan, yıllanmış şaraptan ve eski altından iyisi olmaz eski dosyalar eski dosyanın eski durum eski duruma döndürmek eski duruma gelme eski duruma getirme eski duruma getirme momenti eski durumda eski durumun geri verilmesi eski durumuna döndürmek eski durumuna dönme eski durumuna dönmek eski durumuna getir eski durumuna getir düğmesi eski durumuna getiren eski durumuna getirme eski durumuna getirmek eski dünya eski dünya (avrupa- asya ve afrika) eski dünya maymunugiller eski dünyalı eski düşman eski efendi eski ekonomi eski elbise eski elbiseyi bozmak eski emperyalizm eski enayi biçimi eski endüstriyel alanlar–abd eski erkek arkadaş eski erkek mezun eski erkek mezunlar eski erkek öğrenci eski ermenice eski eser eski eser sahtekarlığı eski eserler eski eserler hukuku eski eserler mevzuatından doğan işler eski eserler ve müzeler genel müdürlüğü eski eserlerin korunması eski eşya eski eşya dükkânı eski eşya odası eski eşya pazarı eski eşya satıcısı eski eşya satışı eski eşyalar satan eski eşyalar toplayan eski evrak eski felsefe eski fikirler eski film ya da şarkı eski fiyat eski form dönüştürülüyor eski formunu bulma eski formunu bulmak eski fotoğraf tekniği eski gazete kâğıdı eski gelenek eski geleneklere bağlı olmak eski geleneklerle bütünleşemeyen yeni düşünce ve prensipler eski gemi iskeleti eski gemi teknesi eski gemici eski genelev patroniçesi eski genomların yeniden yapılandırılması eski giysi eski giysi satıcısı eski görev eski görev ya da mevkiine iade eski görev ya da mevkiine iade etmek eski görevine (haline- yerine- mevkiine) iade etmek eski görevine iade eski görevine iade etmek eski görevine verme eski görevine vermek eski görevine yeniden getirmek eski görevini almak eski görüşlerinin aksini savunma eski göz ağrım eski göz ağrısı eski gözeler eski gücüne kavuşma eski gücüne kavuşmak eski gücüne ulaşma eski güller eski güller–türkiye eski günahlar asla unutulmaz eski günahlar uzun gölge yapar eski günler eski günlerde eski günlerden konuşmak eski günlerin eski günlerin hatırı için eski günlerin hatırına eski günlerini arıyor eski gürcüce eski güzel günler eski güzel günler için eski haklarını geri verme eski haklarını geri vermek eski hale getirici haklar eski hale getirme eski hale getirmek eski hale iade eski hali buldurtan uzalma eski halin iadesi eski halinden eski haline çevrilme eski haline döndürme eski haline döndürmek eski haline dönme eski haline dönmek eski haline dönüştür eski hâline gelme eski haline gelmek eski haline geri dönmek eski haline getir eski haline getiren eski haline getirme eski haline getirmek eski haline göre eski haline icra eski haline irca eski haline konma veya girme eski hâline konmuş eski haline oranla çok harap durumda eski haline sokmak eski haline ya da alışkanlığına dönme eski haline yeniden kavuşma eski halini (sağlığını- gücünü) bulmak eski halini almak eski halini anlamak eski halini bulmak eski hamam eski tas eski harflerle eski hataları unutup yeniden başlamak eski hayratı berbat etmek eski hesabı kapamak eski hesapları temizlemek eski heyelan eski hıncın acısını çıkarmak eski hikâye eski hint sağlık ilkeleri eski hint sağlık kuralları eski hint sağlık sistemi eski hisse senedi eski hukuk eski hurda eski huylar eski hükümet eski hükümlü eski iber dili eski ibranice eski için yeni eski içinde kat arası geçit eski ifade bağlayıcılığı eski ifade bağlayıcılığı ≡ birinin önceden mahkemede doğru olduğunu söylediği bir şey konusunda fikrini değiştirmesini önleyen kural eski ihtişamlı günlerine dönme ümidiyle eski ile uyumluluk eski imalat eski imalat kısmı eski infarkt eski ingiliz guyanası eski ingiliz guyanası veya halkına özgü eski ingiliz gümüş parası eski ingilizce eski ipten yap halat eski ipten yapma halat eski iran'da rahip eski iskandinav edebiyatı eski iskandinavyaya ait eski işine yeniden getirmek eski işveren eski itibarını kazandırmak eski kafalı eski kafalı adam eski kafalı kimse eski kafalı kişi eski kafalı olmak eski kâğıt eski kâğıt veya geri kazanılmış elyaf içermeyen eski kâğıttan kalın karton eski kâğıttan yapılmış kalın gri karton eski kâğıttan yapılmış kalın kuşeli karton eski kanunun hükmünü cerheden yeni hükümler eski kanunun yürürlükten kaldırılması eski kar eski karı eski karst eski kartuş eski kayıt eski kemanın çalacağı çok müzik vardır eski kent eski kız arkadaş eski kız mezun eski kız mezunlar eski kız öğrenci eski kız öğrenciler eski kimyasal silah eski kira eski kitap satıcıları eski kitap toplarım. ya sen eski koca eski kod 93 eski komünist ülkeler eski köken bilimi eski kötü alışkanlığına döndürme eski kötü alışkanlığına döndürmek eski köye yeni âdet eski köye yeni adet getirilmez eski kulağı kesik eski kulağı kesiklerden eski kullanım eski kurt eski kurulmuş eski kurumcu iktisat eski kuşak eski listeye ekle eski mahkumlar eski mahkümlar eski makine eski mal sahibi eski malı yenisiyle değiştirirken verilen fark eski malik eski malları satmak için verilen komisyon eski malzeme deposu eski masal eski mektup eski memurlar eski menüler eski metin eski mevkiine iade eski mevkiine iade etmek eski mevkiini geri vermek eski mısır birası eski mısır dili eski mısır tanrısı eski mısır uygarlığı bilimi eski mobilyalar eski moda eski moda giyinmiş eski moda giysili eski moda ile ilgili eski moda olmak eski moda ya da tuhaf ama hoş eski model (araba) eski model mitralyöz eski modelinde eski muharip eski muharipler dairesi eski muharipler derneği eski muharipler idaresi eski müdürler eski müşteri eski nefretler eski nehir yatağı eski nesne eski neşesine kavuşmak eski nizam karakolu eski norveç dili eski norveçli eski nüsha eski office eski olan kimse (bir yerde/işte) eski olmak eski oluklu kutu eski ordu mensubu eski otopark paradigmaları/örnekleri eski oxfordlu eski öğrenci eski öğrenciler eski pabuç eski para eski para koleksiyonu eski paradigma/örneklem eski parayı yeniden tedavüle sokma eski parayı yeniden tedavüle sürme eski parayla eski parola eski peynir eski pın eski pilot eski pin'i onayla eski pirinç eşyada oluşan yeşil pas eski polis memurları eski program grubu eski programları yeniden adlandırma hatası eski püskt elbiseler giymiş eski püskü eski püskü (giysi vb) eski püskü elbiseler giymiş eski püskü elbiseli eski püskü eşya eski püskü giysi eski püskü giysiler eski püskü giysiler giyen eski püskü giysiler giymek eski püskü kıyafet eski püskü şeyler eski püsküce eski püskülük eski rapor dönüştürülüyor eski rejim eski resmi belgeleri inceleme bilimi eski roma eski roma evlerinde avlu veya giriş yeri eski roma giysisi eski roma ile ilgili eski roma ordusunda yüzbaşı eski roma ve yunan tarihi eski roma zemin mozayiği eski roma'da bayındırlık memuru eski roma'da deniz tanrısı eski roma'da yargıç eski roma'nın hukuk sistemi eski roma'ya ait eski romalı'ların dili eski rütbesini geri vermek eski sağlığına kavuşturma eski sağlığına kavuşturmak eski sahibine avdet eski sahibine dönme eski sahibine dönüş eski sahibine geçiş eski sahibine geri çekme eski sahibine intikal eski sahip eski sanat eseri eski saygınlığına kavuşturma eski sayı eski sertifika eski sevgili eski sevgilim

1: 0 ms