• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pour

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3608

turizm

POUR = [po: ] verb
1 dökmek, akıtmak * eşanlamlı : flow, run, rush, gush, discharge, emerge
İngilizce örnek : Please pour the carrot juice in the glass.
Türkçe çevirisi : Lütfen havuç suyunu bardağa koyun.
İngilizce örnek : Shake the bottle before pouring.
Türkçe çevirisi : (İçindekini) boşaltmadan önce şişeyi çalkalayın.
İngilizce örnek : The waiter carefully poured the wine into the glass.
Türkçe çevirisi : Garson şarabı kadehe dikkatle döktü.
2 dökülmek, akmak
3 (çay, vb) koymak * eşanlamlı : serve
4 bardaktan boşanırcasına yağmak * eşanlamlı : rain, teem * karşıtanlamlı : drizzle
İngilizce örnek : The rain poured out of the sky, and we got very wet.
Türkçe çevirisi : Gökten yağmur boşandı ve biz çok ıslandık.
İngilizce örnek : I was out in the pouring rain all evening.
Türkçe çevirisi : Bütün akşam dışarıda şakır şakır yağan yağmurun altındaydım.

POUR = nasıl okunur, okunuşu /po:/ eylem

1: 0 ms