• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

peculiar

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2668

PECULIAR = [pi'kyu: liı] adjective
acayip, tuhaf * eşanlamlı : strange, unusual, odd, queer, curious, weird, bizarre, uncommon, exceptional, extraordinary * karşıtanlamlı : ordinary, regular
İngilizce örnek : I can't explain his peculiar behaviour.
Türkçe çevirisi : Onun tuhaf davranışını açıklayamam.
İngilizce örnek : Some people earn their living in very peculiar ways.
Türkçe çevirisi : Bazı insanlar hayatlarını tuhaf şekillerde kazanır.
İngilizce örnek : The weather is very peculiar this year.
Türkçe çevirisi : Bu yıl hava çok garip.
* peculiar to = -e özgü, mahsus
İngilizce örnek : This plant is peculiar to that region.
Türkçe çevirisi : Bu bitki, o bölgeye özgüdür.

1: 0 ms