• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

most

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 78

ana kullanım

01. en 02. en çok 03. pek çok 04. çok 05. oldukça 06. en büyük 07. en fazla 08. çokluk 09. çoğunluk 10. en çok miktar 11. çoğu 12. ekseri 13. pek 14. büyük kısmı 15. çoğunca 16. ekseriyet 17. en büyük miktar 18. en fazla miktar 19. en fazlası 20. hemen hemen 21. hemen hepsi 22. pek çoğu 23. son derece

MOST = [moust] adjective
1 hemen hepsi, çoğu * eşanlamlı : nearly all, a majority of
İngilizce örnek : Most children like ice cream.
Türkçe çevirisi : Çoğu çocuk dondurmayı sever.
İngilizce örnek : Most evenings my parents stay at home and watch TV.
Türkçe çevirisi : Çoğu akşam anne ve babam evde oturup televizyon izler.
İngilizce örnek : Most nights, I go to bed after midnight.
Türkçe çevirisi : Çoğu gece, gece yarısndan sonra yatmaya gidiyorum.
İngilizce örnek : Most people we met in the town were very friendly.
Türkçe çevirisi : Şehirde karşılaştığımız birçok kişi çok cana yakındı.
İngilizce örnek : Most portable radios need batteries for power.
Türkçe çevirisi : Çoğu portatif radyo güç (enerji) için pile ihtiyaç duyar.
İngilizce örnek : Most animals eat plants.
Türkçe çevirisi : Hayvanların çoğu bitki yer.
2 en çok * eşanlamlı : greatest, utmost * karşıtanlamlı : fewest
¤ adverb
en çok, en, son derece, pek
İngilizce örnek : He drives the most expensive car in town.
Türkçe çevirisi : Şehirdeki en pahalı arabayı sürüyor.
İngilizce örnek : He is the most intelligent person I know.
Türkçe çevirisi : O, tanıdığım en akıllı insan.
İngilizce örnek : The thing I hate the most is getting up early.
Türkçe çevirisi : En nefret ettiğim şey, erken kalkmaktır.
¤ noun
en çok miktar, çoğunluk * eşanlamlı : majority, greater part, nearly all * karşıtanlamlı : least
İngilizce örnek : I met Tom's fraternity brothers; most are quite nice.
Türkçe çevirisi : Tom’un dernek arkadaşları ile tanıştım, çoğu oldukça iyi insanlar.
* at (the) most = en çok, olsa olsa
İngilizce örnek : I don't want to spend more than 200 liras at the most.
Türkçe çevirisi : En çok 200 liradan daha fazla para harcamak istemiyorum.

MOST = nasıl okunur, okunuşu /moust/ belirteç

1: 0 ms