• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

monstrous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11573

MONSTROUS = ['monstrıs] adjective
1 kocaman * eşanlamlı : huge, colossal, gigantic, enormous, massive, immense * karşıtanlamlı : tiny
İngilizce örnek : A monstrous wave capsized the boat.
Türkçe çevirisi : Kocaman bir dalga sandalı alabora etti.
2 korkunç, iğrenç * eşanlamlı : horrible, grotesque, hideous, dreadful, frightful, terrible, shocking, outrageous, loathsome * karşıtanlamlı : wonderful
İngilizce örnek : He committed a monstrous crime.
Türkçe çevirisi : Korkunç bir cinayet işledi.

MONSTROUS = nasıl okunur, okunuşu /'mOnstrIs/ sıfat

1: 0 ms