• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mastar

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 10199

isim / noun – building

MASTAR = (mastar nedir; mastar ne demek; mastar İngilizcesi) Belli bir biçimi ağaç üzerine çizmek ya da işlenen parçanın düzgünlüğünü denetlemek için kullanılan ağaç ya da maden araç.

MASTAR = (mastar nedir; mastar ne demek; mastar İngilizcesi) 1. bk. Eylemlik. 2. Bazı dillerde mastar çatı göstermez, bazı dillerde ise zaman da gösterir. bk. Amaçlık, Betimleme, Edilgen, Etken, Geçmişlik, Geleceklik, Haykırı, Hikâyelik, Şimdikilik mastarı.

MASTAR = (mastar nedir; mastar ne demek; mastar İngilizcesi) Davar memesi.

MASTAR = (mastar nedir; mastar ne demek; mastar İngilizcesi) Fiilin -mak / -mek veya -ma / -me ekleri alan ve ad gibi kullanılan biçimi, eylemlik: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma = vb.

MASTAR = (mastar nedir; mastar ne demek; mastar İngilizcesi) Sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun, ensiz ve düz tahta.

MASTAR = (mastar nedir; mastar ne demek; mastar İngilizcesi) Sıvacılıkta kullanılan büyük, düz, tahta cetvel.

MASTAR = (mastar nedir; mastar ne demek; mastar İngilizcesi) Tezgâhta, halının düz dokunmasını sağlayan araç.

mastar = adeylem [eski terim - öz Türkçe]

mastar = eylemlik [eski terim - öz Türkçe]

MASTAR = Ahşap veya hafif metal malzemeden yapılan, çeşitli uzunlukta imal edilen, yüzey düzgünlüğünü kontrol etme ve yüzey düzeltme gibi işlerin yapımında kullanılan araç.

1: 0 ms