• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

march

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 682

hekimlik

meteoroloji

MARCH = Gün, ay veya yıl boyunca herhangi bir meteorolojik elemandaki ilerleme/değişme için kullanılan bir terim. Sıcaklık için bu terim kullanıldığında anlaşılan; sabahtan itibaren hava sıcaklığının artmaya başladığı, öğle sonrasında maksimum değere ulaşıp akşama doğru ve gece boyunca azalıp gün doğmadan az önce minimum değere düştüğü şeklindedir.

MARCH = [ma: ç] noun
1 askeri yürüyüş * eşanlamlı : parade, walk, tramp, step
2 yürünen mesafe
İngilizce örnek : The soldiers did a march of twenty-two miles before dark.
Türkçe çevirisi : Askerler karanlıktan önce yirmi iki mil yürüyüş yaptı.
3 ilerleme * eşanlamlı : advance, progression, development
4 müz. marş
¤ verb
1 düzenli adımlarla yürümek * eşanlamlı : walk, parade, stride, step, pace
İngilizce örnek : He marched at the head of the procession.
Türkçe çevirisi : Tören alayının başında düzenli adımlarla yürüdü.
İngilizce örnek : The crowd cheered as the soldiers marched past.
Türkçe çevirisi : Askerler uygun adım yürüyüp geçerken kalabalık tezahürat yaptı.
2 ilerlemek * eşanlamlı : advance, proceed * karşıtanlamlı : halt
İngilizce örnek : A gang of kids marched down the street.
Türkçe çevirisi : Bir çocuk çetesi caddede ilerledi.

MARCH = march nedir; march ne demek; march Türkçesi; march nasıl okunur, okunuşu /ma:ç/ isim

1: 0 ms