• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

jest

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 5967

dilbilim

JEST = (jest nedir; jest ne demek; jest İngilizcesi) 1. Bir tiyatro deyimi. Sanatçının sahnedeki el, kol, beden hareketleri. 2. Beklenmedik iyi davranış. 3. Bir organizmanın başka organizmalarda karşılık uyandıran hareketi.

jest = çalım [eski terim - öz Türkçe]

jest = davranış [eski terim - öz Türkçe]

jest = tavır [eski terim - öz Türkçe]

JEST = (jest nedir; jest ne demek; jest İngilizcesi) 1. Herhangi bir şeyi açıklamak için genellikle el, kol ve baş ile yapılan içgüdüsel veya iradeli hareket: «Jestleri daha serbest, çoğu güzel sesli, güzel güzel insanlardı.» - S. F. Abasıyanık. 2. Beklenmedik iyi davranış.

JEST = (jest nedir; jest ne demek; jest İngilizcesi) Çoğu kez alışılagelmiş ve kalıplaşmış vücud hareketi. Oyuncunun ya da hatibin kullandığı hareketler.

JEST = (jest nedir; jest ne demek; jest İngilizcesi) Dinsel, büyüsel ve törensel işlemlerde, oyunlarda, yeminlerde, efsanelerin canlandırılmasında simgesel ya da benzetmeye dayalı el, kol, gövde hareketi.

JEST = (jest nedir; jest ne demek; jest İngilizcesi) Oyunculukta iç yaşamı belirginleştiren baş, el, kol hareketleri. bk. davranı.

JEST nasıl okunur, okunuşu /cest/ eylem

jest

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15100

JEST = [cest] noun
şaka, espri
* in jest = şakadan, gırgırına
İngilizce örnek : I said it in jest – I didn’t mean to hurt you.
Türkçe çevirisi : Şaka olsun diye söyledim – seni kırmak istemedim.

1: 0 ms