• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

intelligence

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1770

INTELLIGENCE = Ham verilerin toplanması, birleştirilmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucu elde edilen bilgi. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

INTELLIGENCE = [in'telicıns] noun
1 zekâ * eşanlamlı : intellect, mind, brains, cleverness, comprehension, sharpness * karşıtanlamlı : stupidity
İngilizce örnek : Do ants show any kind of intelligence?
Türkçe çevirisi : Karıncalar herhangi bir zekâ (belirtisi) gösterir mi?
2 istihbarat, haber alma * eşanlamlı : information, knowledge, data

INTELLIGENCE = nasıl okunur, okunuşu /in'telicıns/ isim

1: 0 ms